gjennomgang-stud-professor.jpg

Språk i undervisningen ved KHiB

KHiB vil til enhver tid ha et antall studenter og ansatte som ikke snakker norsk/nordisk, og innretter undervisningen i forhold til dette. For at den internasjonale studiesituasjonen skal fungere, kreves det både fleksibilitet og bevissthet rundt språkføringen i de forskjellige situasjonene.

For alle tilbud i studiekalenderen skal både innhold og meldinger om fremmøte, forkunnskaper og lignende være beskrevet på engelsk (eventuelt også norsk/nordisk). Dette gjelder også lokale meldinger der disse skal nå også ikke-nordiske studenter.

For bachelorstudiet heter det i søkerveiledningen: "Deler av undervisningen vil foregå på engelsk". Norske studenter som ikke behersker engelsk slik at de får godt utbytte av engelsk både i forelesninger, samtaler og tekst, har selv ansvar for tidlig i studiet å oppgradere sin språkkompetanse.

Kunst- og designhøgskolen vil til enhver tid ha utvekslingsstudenter fra ikke-nordiske deler av verden. Språkbehov må rutinemessig defineres ved gruppesamlinger, og medstudenter og tilsatte må bidra aktivt og oppmerksomt til at alle får utbytte av sin tid ved KHiB. Mest mulig av undervisningen der utvekslingsstudenter deltar, må foregå på engelsk, og nødvendig stoff må fortløpende bli oversatt, muntlig eller skriftlig.

For masterstudiet heter det i søkerveiledningen: "Undervisning og veiledning foregår delvis på engelsk". Trening i bruk av engelsk som fagspråk inngår på dette nivået som et av de profesjonsforberedende elementene for de norske studentene. De som ikke behersker engelsk slik at de får godt utbytte av engelsk både i forelesninger, samtaler og lesing av tekst, har selv ansvar for å oppgradere sin språkkompetanse.

Ikke-nordiske studenter tas opp til masterstudiet ved KHiB, og vi forventer ikke at disse vil kunne beherske faglig godt norsk før de to årene er gått. Undervisningen må planlegges i forhold til dette.

Forelesninger og seminarer som inngår i masterprogrammet foregår i stor grad på engelsk. Ved norske/nordiske foredrag vil det bli organisert at de norske studentene produserer skriftlige summaries på engelsk.

Gruppediskusjoneri programmets regi vil foregå i all hovedsak på engelsk.

Individuell veiledning vil foregå på engelsk eller norsk/nordisk - det språket som studenten får mest utbytte av.

Skrivekurs blir tilbudt både på engelsk og norsk.

Faglitteratur vil i stor grad være på engelsk.

Publisert: 06.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin