Mac-studenter-visning.jpg

Ofte stilte spørsmål

Må jeg være veldig flink til å tegne for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen? Må jeg ha jobbet i mange år med kunst eller design for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen? Dette og flere andre spørsmål finner du svar på her.

Før du er kommet inn på KHiB

Må jeg ha jobbet i mange år med kunst eller design for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen?
- Nei, det må du ikke. Mange av søkerne våre har bakgrunn fra helt andre områder. For studiekullet er det en fordel av studentene har ulik bakgrunn, det gjør diskusjoner og faglig stimulans enda rikere. Men de fleste som begynner hos oss har forutdanning i kunst eller design, enten fra kunstskole eller annen fagskole, folkehøgskole eller videregående skole med formgivningsfag. Det aller viktigste er imidlertid at de som blir tatt opp er interesserte, engasjerte og motiverte og at de vet noe om konteksten de begir seg inn i.

Er det mye arbeid med søknaden?
- Dette kan nok variere en hel del. Det er viktig at du tenker nøye gjennom hvilket materiale du sender inn. Noen har dette klart, andre må gjøre utvalg av det de har tilgjengelig, mens noen må sette seg ned å produsere arbeid som kan dokumentere de egenskapene som vi ser etter.

Må jeg du være veldig flink til å tegne for å komme inn på kunst- og designhøgskolen?
- Nei, dette er ikke et krav, det er mange andre egenskaper som vektlegges (se det første spørsmålet over). Samtidig er det klart at gode tegneferdigheter ikke er en ulempe.

Er det vanskelig å komme inn på Kunst- og designhøgskolen i Bergen?
- Det er slik at vi har langt flere søkere enn studieplasser, og ikke alle kan få tilbud om studieplass. Det er derfor viktig at du har motivasjon for å søke og for å komme inn, du må ville dette. Opptakskomiteen vil ganske fort legge merke til om du er motivert eller ikke. God motivasjon vil mange ganger gi deg det ekstra løftet som skal til for å overbevise opptakskomiteen om at du er en framtidig student hos oss.

Hvorfor finner jeg ikke Kunst- og designhøgskolen i Bergen hos Samordna opptak?
Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ikke en del av Samordna opptak. Du må søke direkte til oss.

Kan jeg ta del av utdanningen i utlandet?
Ja, når du er ferdig med førsteåret kan du søke om utvekslingsopphold i utlandet. Du kan få innvilget opphold ute med varighet fra én måned til ett år. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så du taper ikke studieprogresjon. Hvert år drar mellom 30 og 40 studenter fra KHiB på utveksling, og vi mottar omtrent like mange innreisende studenter.

Les mer om utveksling til utlandet

.....................................................................

Etter at du er kommet inn ved KHiB

Jeg er tatt opp som student, men vil vente et år med å begynne. Kan jeg reservere plassen min til neste år?
- Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet.

Jeg er kommet inn på KHiB, men jeg kan ikke møte til studiestart. Hva gjør jeg?
- Dersom søker ikke kan møte, må skriftlig søknad sendes studieadministrasjonen snarest. Dokumentasjon på fravær må legges ved søknaden. Kunst- og designhøgskolen godkjenner kun fravær der hvor tungtveiende grunner kan dokumenteres. Ferie er ikke regnet som en tungtveiende grunn.

Gjennomgang romdesign okt 2009

Gjennomgang på kurs i tegning/illustrasjon med tema byrom. Bachelorstudenter har jobbet sammen to og to og presenterer sitt konsept med både modeller og store kulltegninger oktober 2009. Foto: Peter Klasson

Jeg er kommet inn på KHiB og trenger et sted å bo. Hvordan går jeg fram?
- For studentboliger, sjekk www.sib.no Der står alt om søknader, priser og det du måtte lure på. For bolig på det private markedet, henvises det til nettsteder som www.finn.no, www.hybel.no, www.bergenstudenten.no osv.

.....................................................................

Du står på venteliste for å komme inn på KHiB

Jeg er ikke kommet inn på KHiB, men står på venteliste. Dersom noen ikke møter ved studiestart, kan jeg få plassen hvis jeg møter opp?
- Dersom det blir nødvendig med supplering, enten fordi søkere trekker seg eller fordi de ikke møter til studiestart, følger kunsthøgskolen ventelistene. Det har derfor ingen hensikt å møte opp personlig ved studiestart for å skaffe seg en studieplass.

Jeg er ikke kommet inn på KHiB, men står på venteliste. Hvor stor sjanse er det for at jeg kommer inn?
- Dette er vanskelig å svare på fordi det kan variere fra år til år. Det beste svaret vi kan gi er faktisk at du må vente og se. Det kan bli plasser ledig helt fram til studiestart.

Du er student ved en annen kunst-/designhøgskole

Jeg studerer ved en annen kunst/designhøgskole enn KHiB - kan jeg overflyttes til KHiB?
- Dersom du har begynt på en kunst- eller designfaglig utdanning ved en annen høgskole i Norge eller i utlandet, må du likevel søke opptak til Kunst- og designhøgskolen i Bergen gjennom det ordinære opptaket. Dersom du får en studieplass her, kan du søke fritak for deler av undervisningen. Om denne søknaden blir innvilget kan du få innpassing i et kull som er kommet lengre i studiet.

Les mer om opptak og studietilbud (se meny på høyre side)

Publisert: 30.11.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 02.03.2017 av admin