Mac-studenter-visning.jpg

Ofte stilte spørsmål

Må jeg være veldig flink til å tegne for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen? Må jeg ha jobbet i mange år med kunst eller design for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen? Dette og flere andre spørsmål finner du svar på her.

Openig MA-kunst Bergen Kunsthall 2011

Søknadsinformasjon master i kunst

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at søknadsveven no ligg tilknytta UiB.

Designstudent 1 - SUBSTANS 2011

Søknadsinformasjon master i design

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du nå søkjer gjennom søknadsveven tilknytta UiB.

workshop H14

Søknadsinformasjon bachelor i kunst

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du no nyttar søknadsveven tilknytta UiB sin FS- base (Felles studentsystem).

KHiB-bygger-bro_3.jpg

Søknadsinformasjon bachelor i design

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du søkjer gjennom søknadsveven som no ligg tilknytta UiB.

Bermuda-Triangle_aiPotu.jpg

Søknadsinformasjon master i kuratorpraksis

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar og student vil ikkje dette bety så mykje. Du søkjer på vanleg måte gjennom søknadsveven som no ligg tilknytta UiB sin FS- base (Felles studentsystem).

PPU-FK_portrett.jpg

Søknadsinformasjon PPU

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du no søkjer gjennom søknadsveven som ligg tilknytta UiB sin FS- base (Felles studentsystem).