Mkurator 2017

Masterstudiet i kuratorpraksis

MA i kuratorpraksis er et seminarbasert deltidsstudium over to år. Studiet ble etablert i 2015, og er fra 2017 åpent for internasjonale søkere. Det nye Fakultetet for kunst, musikk og design ser fram til å ønske en gruppe på ti MA-kandidater velkommen til Institutt for kunst i august 2017.

Fra øverst til venstre: (1) Kunstneren Sondra Perry presenterer sitt verk i utstillingen Myths of the Marble, kuratert av Milena Hoegsberg og Alex Klein på Henie Onstad Kunstsenter (2)  Making Exhibitions av MA Kuratorpraksis (2015-2017) (3) Workshop ved NTU Centre for Contemporary Art Singapore under studietur (4) Besøk på glasshytten til Vidar Koksvik (student ved MA Kuratorpraksis 2015-2017) (5) Forberedelser til seminaret Making Exhibitions av MA Kuratorpraksis (2015-2017)

Fakultetet oppfordrer søkere som er uavhengige kuratorer eller kuratorer som arbeider ved institusjoner til å søke. Vi ønsker også søknader fra andre profesjonelle aktører fra kunstfeltet med praksiser som er sterkt forbundet til det kuratoriske (slik som kunstner-kuratorer, formidlere, skribenter og andre), og søknader fra profesjonelle fra tilstøtende kulturfelt (teater, film, litteratur, musikk osv.) som ønsker å reflektere over og sammenstille sin kunnskap og praksis velkommen.

Gruppen på ti kandidater vil bestå av fagpersoner som har en sterk personlig drivkraft for sitt prosjekt og en stor interesse for å dele sin kunnskap og sitt tankegods med de andre i gruppen. Kandidatene bør være ivrige etter å undersøke og stille spørsmål ved sine omgivelser og de profesjonelle sammenhengene de jobber i, for på den måten bidra til et felles diskusjonsforum.

MA-kandidatene skal utvikle, produsere og kontekstualisere et individuelt prosjekt i en offentlig kontekst, der de har ansvar for å sikre nødvendige samarbeid for å få dette til – med kunstnere og fagpersoner, finansieringskilder, kunstinstitusjoner og andre. Det legges vekt på å dele kunnskap og diskusjon innad i gruppen og i offentligheten, derfor støtter Fakultetet et offentlig seminar som organiseres av kandidatene i samarbeid med hverandre.

Undervisningen er organisert omkring en rekke gjestelærere som inviteres av faglig leder av studiet, som hensyntar kandidatenes særlige behov, deres interesser og vitebegjærlighet. Forslag til gjestelærere tas også imot fra gruppen. Hver kandidat kan i tillegg velge en ekstern veileder som skal følge det individuelle prosjektet gjennom studiet. Vedkommende honoreres av Institutt for kunst.

Til høstsemesteret 2017 er det satt opp seminarer til Bergen, Norge; Paris, Frankrike og Amsterdam, Nederland. Den videre seminarplanleggingen gjøres i fellesskap.

Tidligere gjestelærere har vært:
The search for a ‘we’ – formidlingsseminar: Rachel Anderson, Adeline Lépine, Julia Moritz, Nora Sternfeld Å skrive som kurator: Federica Bueti, Karen Grønneberg, Gerrie van Noord, Rachel O’Reilley
Histories for the future – om arkiver: Julia Moranderia Arrizabalaga, Tone Hellesund, Heather Love, Carlos Motta
Utstillingshistorier: Rike Frank, Anthony Gardner, Yaiza Hernández, Natalie Hope O’Donnell
Leseworkshop: Espen Sommer Eide, Arne Skaug Olsen
Eksempler og praksis: Heidi Bale Amundsen, Bassam El Baroni, Beatrice von Bismarck, Charles Esche, Anselm Franke, Pascal Gielen, Sissel Lillebostad, Gerd Elise Mørland, David Teh, Vivian Ziherl

Tidligere seminarer har vært i Beirut, Bergen, Berlin, Hong Kong, Oslo, Singapore, Trondheim.

Leder av studiet er førsteamanuensis Anne Szefer Karlsen, som selv er kurator, skribent og redaktør. Undervisningsspråket er engelsk.
Det er ingen undervisningsavgift.
Hver kandidat mottar en liten reisestøtte på NOK 10.000 over de to studieårene.

Nåværende kandidater har i samarbeid med sine arbeidsgivere, som legger vekt på at sine arbeidstakere skal utvikle seg profesjonelt, latt studiet inngå som del av sitt arbeid.

Kandidatene fullfører studiet juni 2019, forutsatt at de leverer og består følgende:
• Gjennomfører sitt individuelle prosjekt
• Leverer dokumentasjon av sitt prosjekt (bilder, lyd, video, trykksaker osv.)
• Leverer en skriftlig refleksjon over og kontekstualisering av sitt individuelle prosjekt (8.000-12.000 ord)
• Består en muntlig eksamen med eksterne sensorer

Les mer om utdanningen i studieplanen.

Søkeren må ha en BA og minst to års profesjonell praksis. Søkerne bedømmes på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse, tidligere vitnemål, en portfolio med dokumentasjon av tidligere prosjekt, CV og et intervju som holdes i Bergen, Norge 21. og 22. juni 2017. Intervjuer kan også gjøres over internett.

Lenke til søknadsskjema: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uib 

Statens lånekasse

Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse. Studiet er vederlagsfritt for studiets målgrupper. Dette gjelder ikke ansatte ved institusjoner, hvor det kreves en avgift på kroner 5.000 per semester. Avgiften forutsettes dekket av de respektive institusjonene.