Kim Kvello Untitled Bonnie Untitled Found Leftovers From Coated Objects Untitled Station 1014 1

Masterstudiet i kunst

Masterstudiet i kunst gir studentene det kunstneriske, metodiske og teoretiske verktøyet til å arbeide innen samtidskunstfeltet. Søknadsfrist 1. februar.

Installasjonsbilde Masterutstillingen i kunst 2016, Bergen Kunsthall: Kim Kvello, Untitled (Bonnie), Untitled (Found Leftovers from coated Objects), Untitled (Station), 2016 (alle verk). Foto: Jane Sverdrupsen.

Masterstudiene i kunst skal stimulere studentene til å utvikle en dypere forståelse av kunst og samtidskultur. Utdanningen er forskningsbasert der lærekreftenes eget utviklingsarbeid danner grunnlaget for undervisningen.
 
Masterstudiet i kunst har fire kjerneområder: Individuell praksis, utstillingspraksis, teori og skriving.  Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt som blir utviklet i løpet av to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, individuell veiledning, kritikk og diskusjon med faglig ansatte og medstudenter.

Bredt spekter av medier, materialer, metoder og teknikker
Det er mulig å jobbe både innenfor og på tvers av mange ulike medier, teknikker og materialer. Studentene kan kombinere disse på en måte som er i takt med masterprosjektets tema og målsetting.

Utdanningen er sentrert rundt studentens eget masterprosjekt. Prosjektet kan formuleres og utvikles i forhold til hvilket som helst medium og ved bruk av mange ulike fasiliteter. Studentene har tilgang til verksteder, teknisk ekspertise og mulighet for veiledning innen et bredt spekter av media og materialer. Dette omfatter keramikk, tekstil, grafikk, fotografi, maleri, skulptur, installasjon, performance, lyd, video og digital kunst. Masterprosjektet trenger ikke være mediespesifikt. Det kan være steds-spesifikt, samfunns- eller personorientert eller tverrfaglig samarbeid.

Dialog og kritikk
I tillegg til arbeidet med de individuelle masterprosjektene deltar studentene i gruppeaktiviteter bestående av seminarer, forelesninger, gruppekritikk og kortere kurs med fokus på å utvikle evnen til kritisk tenkning og formidling.

For å utvikle kritisk refleksjon har masterprogrammet i kunst et teoriprogram bygd opp av en forelesningsserie og en rekke tematiske seminar i tillegg til studentdrevne diskusjonsfora som skifter årlig.

På masterprogrammet finnes det ingen kunstfaglige grenser - alle studenter deltar i en felles diskusjon som tar utgangspunkt i temaer som står sentralt i dagens kunstdiskurs.

Som masterstudent i kunst har du gode muligheter til å reise på utveksling. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så du taper ikke studieprogresjon.

Avgangsutstilling
Ved slutten av studiet blir masterprosjektene presentert i en offentlig utstilling, vanligvis på Bergen Kunsthall.

KHiB inngår i et nytt fakultet ved UiB fra 1. januar 2017
Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Alle studieprogrammer ved KHiB består, og fagmiljøene ved KHiB forblir de samme.

Publisert: 05.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.01.2017 av Gard Andreas Frantzsen