Derek Ercolano Ministry Of Mischief Dsc5339jpg

Masterstudiet i design

Masterstudiet er et tverrfaglig studieprogram hvor du som designer går dypere inn i form, funksjon og etiske aspekter gjennom bruk av praksis, metode og teori. Søknadsfrist 1. februar.

Bilde over: Derek Ercolano_Ministry of Mischief, installasjonsbilde fra Masterutstillingen i design 2015.
Bilder under: Studenter i arbeid med fellesprosjekt for MA1, med tema "Designeren som forsker".

I utdanningen lærer du først mer om metode, deretter fordyper du deg faglig og til slutt forbereder du deg på å jobbe som profesjonell designer.

Kjernen i studiet er masterprosjektet ditt. Dette er et større, selvstendig og eksperimentelt designarbeid. Her undersøker du virkeligheten nøye og definerer designfaglige utfordringer og problemer. Du utvikler nye og bærekraftige designløsninger gjennom faglige forsøk og eksperimenter og jobber gjerne på tvers av etablerte profesjonsgrenser.

Hverdagen din som masterstudent består av selvstendig arbeid og arbeid i mindre grupper. Avdeling for design har små kull og gir rom for tett kontakt mellom fagstab og studenter. En vesentlig del av læringen i masterprogrammet skjer nettopp gjennom faglige samtaler og diskusjoner mellom deg, andre designstudenter og den faglige veilederen din. Du vil oppleve nye og stimulerende faglige møteplasser gjennom hele studiet. Med jevne mellomrom presenterer du prosjektet ditt, skriftlig eller muntlig. I forbindelse med semestervurderingene blir det laget utstillinger, og dette er gir deg en mulighet til å trene på effektiv visuell og muntlig kommunikasjon. 

Gjennom studiet videreutvikler du evnen til å se deg selv og prosjektet ditt i i forhold til en sammensatt virkelighet som endrer seg raskt. Som et svar på dette er masterutdanningen bygget på designfaglig utviklingsarbeid og forskning. Ditt masterprosjekt er også et bidrag til denne kunnskapsproduksjonen.

Utdanningen gir deg mer innsikt i din rolle som designer og hvordan du kan snakke og skrive om arbeidet ditt. Du gjør erfaringer om hva som skaper oppdrift og kreativitet i samarbeid med andre designere og designbrukere. Slik legger du grunnlaget for å kunne styre større prosjekter. Målet for studiet er at du skal beherske faget med mot, innlevelse og innsikt.

Masterstudiet i design er et internasjonalt studium. Undervisningsspråket er engelsk og studentmassen er internasjonal. Som masterstudent har du gode muligheter til å reise på utveksling, også til utenlandske institusjoner. Utvekslingsoppholdet regnes som en del av studiet ditt og du taper ikke studieprogresjon.

Studiet avsluttes med en større offentlig utstilling, med bruk av profesjonell utstillingsarkitekt i eksterne lokaler som er egnet for offentlig presentasjon av designprosjekter.

 

Fellesprosjekt MA1 høst 2012_2.jpg

Visuell kommunikasjon og Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur

Studiet dekker hovedsaklig fagområdene Visuell kommunikasjon og Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur, men ikke innenfor en snever avgrensning av fagområdene. Avdelingen oppmuntrer til en overskridelse av tradisjonelle faggrenser og tradisjonelle tenkemåter innenfor fagområdene. 

Les artikkel i Aftenposten om Hedda Torgersens prosjekt «Fra Munch til mangfold». Torgersen som fullførte sin master våren 2015 vant også Statsbyggs pris for fremragende interiørarkitektur med prosjektet.

2011_MAD1_felleskurs_prosess_04.jpgMasterstudiets hovedelementer

Studiets hovedelementer gir deg støtte i arbeidet med masterprosjektet, og du får også mulighet til å utvikle deg i bredden gjennom praktiske verksteds- og studiokurs i tillegg til kurs som setter designfaglig virksomhet inn i en større sammenheng.

Lars-Tornoe-MAdesign2005.jpg

Masterprosjektet utvikles over fire semestre i nær kontakt med faglig ansatte på avdelingen. Dette gir deg tid og rom til å utvikle ideer og anledning til å drive undersøkelser, blant annet av brukerne og brukssituasjonene du skal designe for.

Skrivekurs blir bli satt opp flere ganger gjennom studiet. Her kan du jobbe direkte med teksten til masterprosjektet, og du får også prøvd deg på ulike tekstsjangere som du kan bruke i yrket som designer. 

Tverrfaglige og eksterne prosjekter er noe vi prioriterer høyt ved avdeling for design. Her får du et direkte møte med ulike deler av yrkeslivet for designere. Disse prosjektene varer i to til tre uker og har vanligvis en sosial dimensjon. Vi knytter oss ofte opp mot andre fagfelt som for eksempel psykologi, sosiologi og antropologi.

Fagspesifikke prosjekter/workshops gir deg ferdigheter innenfor deler av ditt fagområde eller i forhold til bestemte målgrupper. Disse workshopene blir ofte holdt av eksterne designere som har markert seg innenfor feltet de skal undervise i.

Teoretisk kunnskap og kritisk refleksjon tilbys som forelesningsserier om kommunikasjon, metode og markedsføring. Her er det også faglig diskusjon og skriving av oppgaver.

Kurs i idéutvikling, metodeanvendelse og prosjektstyring utvikler evnen din til å undersøke, utvikle idéer og styre prosjekter. Du lærer dette gjennom praktisk arbeid i workshops.

Presentasjon og utstillinger gir deg mulighet til å vise frem arbeidene dine i slutten av hvert semester og ikke minst når du tar mastergraden. Du får i denne sammenhengen også svært nyttige kurs i muntlig og visuell presentasjon.

Profesjonsforberedelse gir deg verktøy du trenger som designer ute i arbeidsmarkedet. Du lærer hvordan du beskytter idèene dine og lager en god markedsplan.

Verkstedskurs gir deg ny kunnskap slik at du kan benytte flere typer materialer. Avdeling for design har de siste årene bygd opp flere nye og avanserte verksteder med maskiner og verktøy som kan anvendes i arbeidet med masterprosjektet. Du får tilgang til 3D-printer, laserkutter og risograf. I tillegg kan du bruke fotolab, lydlab, treverksted og metallverksted. 

2011_MAD1_felleskurs_utstilling_21.jpg2011_MAD1_felleskurs_utstilling_10.jpg

 

MASTERPROSJEKTER

Morten Skjærpe Knarrum: Bak murene i Vik
Fengselstraff i Norge skal i framtiden ha et innhold som skal være rehabiliterende for innsatte. Straff skal i første rekke være et onde, men i tillegg skal straff også gi innsatte verdier og kompetanse som gjør det enklere å få seg jobb og et vanlig lovlydig liv på utsiden av murene.

Alle innsatte i norske fengsel har i dag arbeidsplikt når de soner en dom. Innholdet i arbeidsdriften i dag er alt fra gulvvask til produksjon av stearinlys, badestamper og barneleker. Arbeidsplikten i Norge har vært urørt siden 60-tallet og det er denne som i framtiden skal spille en større rolle i tilegning av arbeidskompetanse og læring. Hvordan kan design gi noe til innsatte, og kan møbelproduksjon i fengsel fremme verdighet, mestring og stolthet hos innsatte?

Morten Skjærpe Knarrum Locked together

Knarrum har i prosjektet sitt tegnet ut møbler som skal produseres i et fengsel. Med utgangspunkt i tradisjonelle teknikker som var mye brukt i møbelsnekkerfaget før i tiden, har han tegnet ut møbler til en spisesituasjon og en målgruppe utenfor murene. Å lære et fag og en kunnskap som andre vil ha nytte av er viktig for mennesker som i utgangspunktet har liten eller ingen tro på seg selv.

Les mer om Knarrums prosjekt her.

Albert Cheng-Syun Tang: Det uvanlige i det hverdagslige
Hvordan kan design hjelpe mennesker med å finne skjulte verdier i sitt forhold til objekter i hverdagslivet?
 
"Hva er ordinært? Finnes det en "merverdi" skjult i forholdet mellom hverdagsobjektene våre i et liv som synes å være en vedvarende repetisjon? I masterprosjektet mitt presenterer jeg en tilnærming til å omskape en
rutinemessig hverdagshandling og et tilsvarende hverdagsobjekt til et visuelt redskap som kan hjelpe mennesker med å finne den skjulte verdien - i forholdet til et hverdagsobjekt. Men mest av alt prøver jeg å få folk til å innse at når alt kommer til alt er det oss selv som skaper "merverdien"."

Albert Tang_Daily Portraits Captured By The Mirror Within One Year (365 Snaps)

Les mer om Tangs prosjekt her.

 

Publisert: 05.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 11.01.2017 av Gard Andreas Frantzsen