Fredrik Rysjedal

Free Hands: seminarsamarbeid med Trykkeriet

Inspirert av Nordisk kulturfond sin utforming HANDMADE har Trykkeriet i samarbeid med førsteamanuensis Geir Goosen ved Avdeling for design utarbeidet et forprosjekt og hovedprosjekt.

Prosjektet Free Hands vil presenteres i våre lokaler i Trykkeriet i form av et dagsseminar den 28. mai. Seminaret er forsmak og kick off persentasjoner til hoveddelen av prosjektet som vil skje i perioden 2017/18.

Seminaret er åpent for profesjonelle kunstnere, designere og andre interesserte. Studenter vil også være velkommen.  Alle deltagere og tilhørere vil inviteres til Foreningen Trykkeriet om kvelden i uformelle former med omvisning og enkel servering av mat og drikke.

Fire av presentasjonene vil være hentet fra lokale ressurser, mens de øvrige fire vil være nordiske/internasjonale profiler innenfor sitt felt.

Vi har i vårt planleggingsarbeid vært inspirert av en programserie på NRK P2 denne vinteren med tittelen «Håndas kulturhistorie», hvor kunstnere og vitenskapspersoner har delt kunnskap om tema. En av disse var filosofiprofessor Arild Utaker ved Universitetet i Bergen som snakket om håndens «plass» i hjernen, hvordan hjernens utvikling kan forstås som et resultat av håndens funksjoner. Utaker er derfor en person vi gjerne vil invitere til å holde innledningen til vår seminardag.

For mer informasjon ta kontakt med rita.marhaug(at)gmail.com eller etter- og videreutdanningskoordinator anne-len.thoresen(at)khib.no

Se invitasjon

Velkommen!

Publisert: 10.03.2016 av Anne-Len Thoresen Oppdatert: 30.05.2016 av Anne-Len Thoresen