Etterutdanningskurs 2014

Her finner du oversikt over etter- og videreutdanningskurs for 2014.

Åpent seminar: Lys og mørke i kunst og design

Seminar 14 februar: Involverende design og arkitektur

Etterutdanning: Vevlab

Etterutdanning: Tredimensjonale tekstile teknikker

Etterutdanning: Trykk på tekstil med pigmentfargestoff

Etterutdanning: Performanceworkshop med Helge Meyer

Etterutdanning: Masterclass i kostymedesign

Etterutdanning: Å skape rom for å skape

Etterutdanning: get ready for Borealis!

Etterutdanning: Open Seminar with Sadie Plant and Jessica Flemmings

Etterutdanning: Kunstnerisk utviklingsarbeid prosessutstilling ved Fredik Rysjedal

Etterutdanning: Entreprenørship in Arts Education

Etterutdanning Vår og Høst: Støpekurs i Epoksy et samarbeid mellom KHiB og Visp

Etterutdanning: Raff Fagdag: Maria Aiolova fra Terreform gjesteforelsening ved KHiB og Raff

Etterutdanning: Digital Vev med Jon Pettersen

Etterutdanning: Visibility, et seminar innen visuell kommunikasjon og illustrasjon

Etterutdanning: Hemmings and Johannessen talking

 

 

Publisert: 23.06.2014 av Anne-Len Thoresen Oppdatert: 19.03.2015 av admin