Ppu 2017

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere er en ettårig lærerutdanning på fulltid. I dette studiet står det kunst- og designfaglige perspektivet i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse. Søknadsfrist 15. april.

Utdanningen kvalifiserer formelt for undervisning i design og kunst, og retter seg først og fremst mot 8-13 trinn i skolen. I tillegg gir PPU kompetanse for å undervise og formidle i kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, på museer og gallerier, og på andre læringsarenaer for kunst og/eller design.

Studiets innhold
Studiet består av to emner, pedagogikk og fagdidaktikk. I løpet av studieåret skal studentene ha minst 60 t i praksis. I høstsemesteret kan praksisarbeidet bli lagt til kulturskole, museum, folkehøgskole eller 4-10 trinn i skolen. I vårsemesteret er praksisperioden lagt til videregående skole, i klasser ved utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur, Design og håndverk eller Medier og kommunikasjon.

Studiet vektlegger å danne helhet og sammenheng mellom pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis, og fokuserer på kunnskapsbasert, systematisk og kritisk refleksjon gjennom varierte arbeidsformer.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student, kreves en bachelorgrad i skapende kunst eller design, eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng). Søkere med master i kunst eller design, og/ eller undervisningserfaring vil bli prioritert.

Studiet har skikkethetsvurdering og krav til politiattest.

Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse.


Se tidligere studenter snakke om PPU 
Lær mer om PPU fra de som har tatt faget selv. Se videoen Fra student til lærer, Fra Fakultet for kunst, musikk og design (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen). Videoen er laget av Fram Film Ltd.

Rammeplan
Den nasjonale rammeplanen for PPU kan du lese her:
Rammeplan for PPU

Relaterte linker:
Studieplan for PPU

Pensumlister v2017:
Pedagogikk
Fagdidaktikk
Studieopplegg
Omfang: heltid 
Studiepoeng: 60, hvorav fagdidaktikk 30 sp og pedagogikk 30 sp
Praksisperioder med veiledning: 60 timer
Antall studieår: 1
Studiested: Møllendalsveien 61
Undervisningsspråk: Norsk 
Studiestart: Høsten 2017

Kostnader 
Teksthefter : ca.kr.600,-
Egenandel for sammenristingstur ved semesterstart: ca kr.300,-

Kontaktperson:
Anne Skaansar

Facebook logo 60pxl

Følg Praktisk-pedagogisk utdanning på Facebook

Publisert: 04.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 30.03.2017 av Gard Andreas Frantzsen