future-cities-1a.jpg

Kommende etterutdanningskurs

Enkeltforelesninger, forelesningsserier, seminar, workshops og kurs. Etterutdanning ved KHiB kan ta mange former, og er alltid forankret i fagmiljøene ved Avdeling for design og Avdeling for kunst.

Etterutdanningstilbudet er aktuelt fordi det baserer seg kunstnerisk utviklingsarbeid i fagmiljøene og fordi det er tett knyttet til undervisningen som skjer i studieprogrammene ved KHiB.

Målgruppe er primært praktiserende kunstnere og designere. Andre målgrupper kan være aktuelle. Noen etterutdanningskurs blir tilbudt i samarbeid med eksterne partnere. KHiB kan også arrangere kurs på oppdrag fra interesserte fagmiljø eller organisasjoner.