Jon Pettersen Throw

Etter- og videreutdanning

Hovedmålgruppe for etter- og videreutdanning (EVU) ved KHiB er praktiserende kunstnere og designere, samtidig som tilbudet også retter seg mot beslektete yrkesgrupper. EVU er basert på de ansattes kunsteriske utviklingsarbeid og er tett knyttet til KHiBs utdanninger på BA- og MA-nivå.

Bilde: Fra BA-utstillingen 2014 

Bærebjelken i KHiBs EVU-tilbud har vært videreutdanningen i skapende kuratorpraksis, som fra 2015 er bygget ut til et erfaringsbasert masterprogram. Masterstudiet i kuratorpraksis er en samlingsbasert, toårig deltidsutdanning med et omfang på 90 studiepoeng.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere er et ettårig fulltidsstudium, som gir en uttelling på 60 studiepoeng. I KHiBs PPU står kunst- og designfaglige perspektiveri fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse. Opptak til PPU skjer hvert år. Søknadsfrist er 15. april

Etterutdanning
KHiB tilbyr også etterutdanning i form av kortere kurs, workshops, seminar og forelseninger som er faglig forankret i kunnskapsmiljøene ved Avdeling for kunst og Avdeling for design. Etterutdanning gir ikke formell uttelling i form av studiepoeng.

Oversikt over tidligere og kommende etterutdanningskurs finner du i menyen til høyre. Presisering av målgruppe og krav til forkunnskaper er beskrevet for det enkelte kurs og seminar. Undervisning foregår som hovedregel i KHiBs lokaler, men vi samarbeider også med kunst- og designmiljøer og tilrettelegger kurs og workshops utenfor utenfor egne lokaler. KHiB tar forbehold om at kurs kan bli avlyst dersom det melder seg for få deltakere. Påmeldinger er bindende, og kursavgift vil påløpe ved påmelding.
 
Dersom det er ledige plasser, kan kurs, workshops og seminarer i KHiBs BA- og MA-program åpnes for eksterne deltakere.   

For mer informasjon, ta kontakt med EVU-koordinatoor på epost: anne-len.thoresen[at]khib.no

Kostnader og finansiering
Studenter på kuratorpraksis har rett til lån i Statens lånekasse. Utdanningen gratis - med ett unntak. Ansatte i kunst- og kulturinstitusjoner må betale en avgift på kroner 5.000 per semester. Avgiften forutsettes dekket av de respektive institusjonene.

Også PPU-studiet gir rett til støtte fra lånekassen. Utdanningen er gratis.

Avgift på etterutdanningskurs varierer, og er oppgitt i hvert enkelt tilfelle. KHiB bestreber seg på å holde kostnadene på et nøkternt nivå slik at det skal være mulig for frittstående kunstnere og designere å delta.

Eksterne deltakere som deltar på kurs som inngår i undervisningstilbudet i BA- og MA-programmene, betaler en rimelig avgift.