Performance-Wallin-2008.jpg

Tidsbasert kunst/performance

Performativitet har vært et av nøkkeltemaene i de siste års kunstneriske diskurser.

Studiene i tidsbasert kunst fokuserer på performance og performativitet. Performativitet etablerer grovt sagt en samtidighet, et NÅ - hvor kunstner, verk og publikum deler felles tid. Denne type temporær virkelighet vil bli undersøkt i kunstnerisk praksis, kollektive eksperimenter og teoretiske overveielser.

Performativitet opptrer i store deler av relasjonell estetikk, i video- og mediekunsten, i politisk aktivistkunst og i performancekunsten. Studiene ved Avdelingen for kunst begrenser seg dermed ikke til et bestemt kunstnerisk retning, men utforsker en bredde av medier.

Publisert: 02.12.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 27.04.2015 av Mia Kolbjørnsen