Tora B - Mind The Gap - BA 2011

Fordypning i tekstil

Tekstilkunsten har fått fornyet oppmerksomhet i samtidskunsten. Den visuelle kunsten benytter seg av tekstile teknikker, materialer og estetikk både gjennom gamle håndverkstradisjoner og nyere teknologiske verktøy. I dag jobber mange kunstnere med tekstil i forhold til rom og arkitektur, funksjon og installasjon.

Tekstilkunst har tradisjon for å være langt fremme innen teknologisk utvikling og avansert bruk av materialer. Fokusområdet tekstil åpner for eksperimentell praksis gjennom utforskning av estetiske, materielle og taktile kvaliteter. Møtet mellom analog og digital kunst- og designpraksis i tekstilfaget, gir studenten en solid verktøykasse. Studenten lærer grunnleggende tekstile teknikker innen vev og stofftrykk med bruk av tradisjonelle verktøy og metoder/teknikker. Parallelt med dette kurses de i bruk av avansert teknisk utstyr som digitalvev og laserkutter. I samspillet mellom fiber, konstruksjon og bearbeiding fremkalles tekstilets mange estetiske og taktile kvaliteter.

En tekstil kunstopplevelse handler blant annet om berøring som utfordrer våre sanser. Kunstteori, sosiale og politiske tema skaper rom for diskusjon om tekstil, både innen samtidskunst og historisk kontekst. Studentenes konseptuelle og kunstneriske prosesser speiler samfunnet omkring og viser vei til nye visuelle uttrykk.

Sjekk vår egen blogg for mer informasjon om studiereiser og forskningsarbeid:

www.futuretextiles.org

Ansatte som arbeider innenfor tektilkunst
Kunst- og designhøgskolen har flere faglige profiler innenfor tekstil som fagområde.

Tekstil - arbeid Hilde Hauan

Hilde Hauan Johnsen

Professor

Kompetanseområde: tradisjonelle teknikker omsatt i fiberoptiske installasjoner. Soft tecknology, e-textiles og scenografi.

Tekstil - arbeid Kari Dyrdal

Kari Dyrdal

Professor

Kompetanseområde: prosjektveiledning, kunst og arkitektur, håndvev - digital vev, tekstilhistorie, metodikk

Arbeider - 300 pxl Jon Pettersen

Jon Pettersen

Førsteamanuensis

Kompetanseområde: designer, tekstil vev, silke

Tekstil - arbeid Jon Pettersen

Ingrid Aarset

Høgskolelektor

Kompetanseområde: stofftrykk

Tekstil - arbeid - Lise Finne

Lise Finne

Høgskolelektor

Kompetanseområde: tekstil materiallære, farging og trykking av tekstiler og tekstilkjemi.

Bilde Her

Tone Saastad

Høgskolelektor

Kompetanseområde: stofftrykk, med lang og bred erfaring innenfor et utvidet stofftrykkfelt.

Bilde Her

Signe Halle

Verksmester

Kompetanseområde:

Workshops og prosjekter ved fagområde tekstil

Publisert: 18.07.2011 av admin Oppdatert: 23.02.2017 av Gard Andreas Frantzsen