Nye medier 1

Fordypning i nye medier (lyd/video)

Studiet i nye medier fokuserer på elektronisk og digitale plattformer.

Developments of global culture have radically shifted art production today, along with understandings and usages of electronic media. Operations of the digital fully displace the fixity of original forms, conditioning our material culture as a coded matter readily sampled and networked across a distributed and augmented global territory. Processing and networking of files, information copying, streaming and messaging dominate, as performative activities paralleled by movements of migration, transnational economies, and immaterial labor.

Nye medier 3

New media practices expose and explore these relationships through experimental forms involving a range of analogue and digital materials and tools. Yet new media is not only a specific artistic or technological field. It is also fully integrated into art practice in general, whether in the form of web-sites and web-presence, documentation techniques and knowledge productions, as well as in the general conditions that enable networking, micro-organizing, and the facilitating of ideas and their circulation. New media is a fundamental cultural and social structure.

 

Studies
Study in new media is focused on electronic and digital platforms, developed through a broad base of issues and methods aimed at exploring relational and open practices, new forms of electronic poetics and narrative, and reflections on media culture today. This includes an understanding of and experimentation with audio and visual editing and manipulation tools, hacking and circuit bending, sensing and real-time work, and with emphasis on interfacing between on- and off-line cultures.

Areas of focus
Sound & Image production
Electronics & Kinetics
Real-time techniques
Sensing
Web work
Micro-politics & common culture

Associated organizations
Kitchen Budapest
Apo33, Nantes
Duplo, Santiago de Chile

Lyd
Lyttesansen danner en enestående plattform og utgangspunkt for særegne måter å oppfatte og oppleve
våre omgivelser på. Lyd er et temporært og usynlig materiale som sirkulerer i rommet og setter oss i kontakt med hverandre, utenfor øyets dynamikk, visuell fremstilling og blikkets makt.

Lydkunst - praksis og teori
Lydens og lyttingens ulike måter å oppføre seg på, er det lydkunst spiller på. Siden John Cage og 1950- og
60-tallets etterkrigskultur har lyd som et eget teoretisk og estetisk tema fått stor betydning og hatt en svært dynamisk historie med eksperimentelt arbeid som krysser over fra komposisjon til installasjon til performance. Med digitalkulturens intense utvikling fortsetter lydkunsten å utvide sin praksis, med støtte i fremveksten av lydstudier innen samfunnsvitenskapen.

Hvordan plasserer lyden oss i det kulturelle og sosiale landskapet? Hvordan kan vi undersøke lyd som en
særskilt opplevelse og utvikle relevante diskurser? Hvilke estetiske materialer og kunstneriske strategier inviterer lydkunst til?

Studier
Vekten legges på lyd som plattform for eksperimentell mediepraksis, romlige prosjekter og installasjoner, kinetisk og elektronisk skulptur og performancearbeid og -metoder. Studentene får utviklet sine ferdigheter innen lydopptak og digital redigering, installasjoner og romlige teknikker, surround-lyd og arbeid med lydspor. Studiene omfatter også forskning innen feltinnspillinger, sosial og relasjonell praksis, og lytte- og sanseteorier.

I studiene brukes også lydstudio og elektronikklab, med regelmessig kursarbeid og gjesteforelesninger av inviterte kunstnere og forskere. MA-studentene har dessuten mulighet til å søke på Nordic Sound Art Program, et nettverk bestående av fire kunstakademier i Norden. Flere opplysninger finnes på www.nordicsoundart.com

Fokusområder
Støy
Stemmen og stemmebruk
Akustisk geografi
Lydens materialitet
Romlig lyd
Lyttingens estetikk
Lyd og bilde

Internasjonale samarbeidspartnere
Culture Lab, Newcastle
Institute of Sonology, Den Haag
London College of Communication, London
Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Video
The diversity in approaches to working with video range from narrative and cinematic, performative and generative, to installation and object-based works.

Since its early stages in the late sixties and early seventies, video art has been completely transformed. From critical responses to television as a mass medium and corporate control, through to its shift from analogue to digital, and the emergence of personal media, video has come to pervade every aspect of our global environment. Current estimates by the technological industry indicate there are now over 150 million digital camcorders worldwide. In addition, the use of online video is rapidly developing into a significant and important medium and archive as part of the different network cultures today.  

The medium's elasticity and current hybridity mix into other multi-media art forms, making video one of the essential artistic tools. The diversity in approaches to working with video range from narrative and cinematic, performative and generative, to installation and object-based works. Through lectures and workshops the subject of videois explored by looking at the different approaches towards the use of moving images, filtered through the world of vernacular video, and our society today. 

In addition, hands-on practical and technical workshops in cinematography, video editing, post production, and various video-processing techniques are offered. Guest teachers and visiting artists are also a regular part of various workshops during the year.

Areas of focus
Mapping space / video as tool for urban interventions
Video as process / live video as performance
Cinema of the senses / cinema and the body
Vernacular video and social media

 Nye medier 2

Publisert: 02.12.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 15.08.2016 av Mia Kolbjørnsen