Maleri-kunsakademiet

Fordypning i maleri og tegning

Studentene bruker tegning daglig for å teste ut nye ideer og for å løse problem innen ulike prosjekt. Innenfor maleri er det særlig fokus på å videreutvikle forståelse for hva maleri kan være i alle dets former.

Om tegning
På KHiB definers tegning veldig åpent, og studentene bruker tegning  daglig for å teste ut nye ideer og for å løse problem innen ulike prosjekt. Gjennom både individuelle veiledninger og gruppeveiledning, verksted, seminar og utstillinger  nærmer vi oss tegning som en måte å tenke på som kan få mange uttrykk. Studenter oppfordres til å utforske forskjellige tilnærmingsmåter  til tegning og  til å utforske alternative metoder og prosesser.

Studentene ved KHiB bruker tegning til å utvide og anvende ferdigheter og til å utvikle tegneprosessen som et redskap for tanke og skapende virksomhet.

Maleri og tegning ved KHiBOm maleri
Ved KHiB definerer vi fagområdet maleri som et åpent felt der vi er i forkant av forskning og praksis, med spesiell fokus på å videreutvikle forståelse av hva maleri kan være i alle former.

Studietilbudet er variert , studenter og fagstab er engasjerte deltakere i gruppesamtaler og personlig veiledning, seminar og presentasjoner. Maleri inneholder et bredt spekter av kunstneriske muligheter og  fagområdets spesifikke mål er å formulere metoder som forholder seg til hver enkelte students behov.

Møter finner sted på atelieret,  i prosjektrom og workshops  på akademiet, i gallerier museer og institusjoner vi samarbeider med. Vi drar på studiereiser til inn- og utland.

Publisert: 02.12.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 18.03.2016 av Gard Andreas Frantzsen