Grafikk-01.jpg

Fordypning i grafikk

Hva kan grafikk være, hvordan ser vi på grafikk, og hvilken rolle kan den spille isamfunnet? Dette er viktige spørsmål for fagområdet.

Ordet grafikk stammer fra det greske "graphe" som betyr tegning eller skrivning.

Det vi tenker på som grafiske teknikker i dag, fra tresnitt til xeroxkopier, er utviklet for å reprodusere tekst og bilder på papir. Grafikk og boktrykk gjorde spredning av informasjon mulig og var viktig for opplysningstiden og fremveksten av det moderne informasjonssamfunnet. I løpet av de siste 500 årene har det vokst frem en lang tradisjon av ulike kunstpraksiser i grafiske medier, der både ny og gammel teknologi virker side om side. I denne tradisjonen har både grafikkens mulighet for mangfoldiggjøring og særegne karakteristikker vært viktig. Samtidig legger vi også vekt på et annet viktig faktum: grafikkens absorberende og omformende egenskaper i forhold til fotografiske, maleriske og tegneriske uttrykk.  

Det mediespesifikke og det imiterende kan oppfattes som motsetninger, men også som gjensidig berikende impulser. Førstnevnte viser unike uttrykkspotensialer mens den andre peker på grafikkens ureine rolle med utspring i det massekommuniserende feltet. De historiske avantgardebevegelsene på tidlig 1900-tall brukte begge disse innsiktene. De tyske ekspresjonistene tok tresnittet og kaldnålen i heftig bruk, mens kubistene og dadaistene introduserte readymaden og collagen gjennom bruk hverdagslige trykksaker i kunstverkene sine. Disse ulike retningene er viktige ressurser og inspirasjonskilder til kunstnerisk arbeid også i dag. 

Sentralt i studiet er bildeskapende arbeid og studentene oppmuntres til en undersøkende holdning til medienes muligheter. Gjennom orientering i samtidskunst, estetiske retninger, visuelle virkemidler og de ulike materialenes egenskaper og kvaliteter legger studentene grunnlaget for sin egen kunstneriske praksis. Studentene velger selv tema for sine prosjekter og utfordres til kritisk tenkning. 

Studentene kan velge innføring i ulike grafiske teknikker som: monotrykk, høytrykk (tresnitt, linoleumsnitt m.m.), dyptrykk (etsning, kaldnål, m.m.), gjennomtrykk (silketrykk) og plantrykk (litografi). Ved siden av det rent verktøymessige gir kursene også introduksjoner til relevante, teoretiske problemstillinger.

Interesseområder på fordypningsområdet
Bilde og tekst har en lang felles historie. I samtidskunsten er tekst et viktig medium og ulike tilnærminger til tekst var et viktig verktøy i utviklingen av konseptkunsten. Kombinasjon av bilde og tekst særlig i bokform, har også en rik tradisjon langt ut over kunstverdens rammer.

Fordypningsområde grafikk er interessert i manuelle teknikker og tradisjoner som i dag gjør seg gjeldende innenfor ulike "gjør det selvpraksiser". Dette innebærer i praktisk arbeid med artist books og bygging av portfolier. Disse formatene inviterer også til kollektive kunstneriske uttrykk i undervisning.

Imitasjon har vært en sentral faktor i utviklingen av grafiske metoder og teknikker. Fra mykgrunnsetsningens blyantimitasjon til offset reproduksjon av fotografi har grafikken fremfor noe vært etterligningens og mangfoldiggjøringens medium. Som en kameleon har den tatt opp i seg de tegneriske, maleriske og fotografiske uttrykkene. Hvordan utnyttes dette imitasjonspotensialet i dagens kunstfelt og hvordan kan vi gjennom bruk av grafiske medier belyse viktige begrepspar i kulturen vår som original/kopi, høyt/lavt, verdifullt/verdiløst, evig/forgjengelig. I undervisning knytter vi gjerne de ulike kontaktkopieringsprosessene (silketrykk, heliogravyre, offset) til tema om imitasjon.

I tillegg til disse områdene har vi også undervisning i grafikk som bevegelse/animasjon, grafikk i romlig sammenheng, -installasjon og grafikk som objekt, - på andre materialer enn papir som f. eks. keramikk, tekstil, akrylspeilglass og tre.

Form could not be loaded, form is either missing or damaged
Publisert: 18.07.2011 av admin Oppdatert: 28.12.2015 av Gard Andreas Frantzsen