MAkunst-fotografi.jpg

Fordypning i fotografi

Det fotografiske bildet er en av hovedreferansene innen moderne og postmoderne kunstdebatt, og anses som et viktig utgangspunkt og møtested innen dagens kunstfelt.

Fotografiet har siden 1800-tallet hatt avgjørende innflytelse på bevegelser innen kunsten. Dette har kommet til uttrykk innen maleri, film, nye medier og andre former for kunstnerisk praksis. Fotografiet utgjør med sitt allesteds nærvær i det offentlige og private rom, et viktig element i vår tids visuelle kommunikasjon.

Sentralt i studiet står utviklingen av egen kunstnerisk praksis, og evnen til å sette denne inn i en større sammenheng. Denne bygges opp gjennom kontinuerlig problematisering av det fotografiske bildet som visuelt og kunstnerisk uttrykk. Undervisningen omfatter generelle emner, så som diskusjonen omkring det subjektive, det objektive og det representative, muligheten for det autentiske innenfor en mediebasert erfaring og diskusjonen omkring foto som en "sann reproduksjon". Parallelt utvikles analytiske redskaper som billedanalyse, billedforståelse og kritisk diskusjon av eget arbeid. Fototeoretiske forelesninger er en viktig del av studiet. Her gjøres studentene kjent med samtidig kritisk tenkning og fotografiets estetiske tradisjoner, slik som det formalistiske og realistiske.

Publisert: 18.07.2011 av admin Oppdatert: 10.10.2016 av Jane Sverdrupsen