Daniel Johansen Askeland

Bachelorprogrammet i kunst

Bachelorprogrammet i kunst utdanner profesjonelle kunstnere. Studentenes egen praksis og den individuelle veiledningen er kjernen i utdanningsløpet. Studentens praksis settes i sammenheng med kultur og samfunn.

Bilde (topp): Bachelorutstillingen mai 2015. Foto: Bjarte Bjørkum

Utdanningen legger til rette for undersøkende og eksperimentelle tilnærminger. Fagmiljøet har et aktivt forhold til kunstfeltet som er i stadig bevegelse og forandring. Vi legger vekt på kritisk refleksjon i forhold til kunst, kultur og samfunn, og samarbeider med eksterne partnere, både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Vi fremmer en kompleks forståelse av samtidig kunstnerisk praksis. Fagmiljøene innen kunst har kompetanse og fasiliteter som gjør det mulig å fordype seg. Det er mulig å utforske et bredt spekter av kunstneriske praksiser, medier, materialer, metoder og uttrykk. Kritisk tenkning og konseptuell tilnærming er grunnleggende i utdanningen. Verkstedene og laboratoriene står sentralt i vår tilnærming til kunstnerisk praksis. Her tilbys faglig ekspertise og individuell veiledning. Studentene får støtte i arbeidet med å gi sine kunstneriske ideer og intensjoner form. Samtidig får de kunnskap om materialets og mediets betydning i kunstnerisk praksis.

Den faglige og tekniske kompetansen omfatter digital kunst, fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, performance, skulptur, tekstil og video, maleri og tegning. Bachelorprogrammet åpner også for kunstneriske praksiser som ikke er knyttet til bestemte medier og materialer.

Som bachelorstudent i kunst har du gode muligheter til å reise på utveksling. Du kan få innvilget opphold med varighet fra én måned til ett år. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så du taper ikke
studieprogresjon.

KHiB inngår i et nytt fakultet ved UiB fra 1. januar 2017
Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Alle studieprogrammer ved KHiB består, og fagmiljøene ved KHiB forblir de samme.

 

Publisert: 17.03.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 15.12.2016 av Tale Vik