Marianne Engedal Bacheloreksamen i Visuell kommunikasjon 2012

Visuell kommunikasjon

Bachelorstudiet i design med fordypning i visuell kommunikasjon er del av en profesjonsutdannelse som kan videreføres med et toårig masterstudium. Den femårige utdannelsen er den høyeste innen sitt fagområde i Norge.

Utdannelsen kvalifiserer til å søke opptak som stipendat på PhD-nivå. Den gir også grunnlag for å søke autorisasjon hos Grafill - forening for norske grafiske designere og illustratører. 

Ved KHiB setter vi mot og vilje til eksperimentering høyt, og det betyr at vi også gir kreditt for å prøve og feile. Modige designere gror frem i et utfordrende, inkluderende og støttende miljø, og hos oss vektlegges samarbeid og raushet.

Kurstilbudet
Bachelorstudiet i Design med spesialisering i visuell kommunikasjon gir innføring i å kommunisere visuelt gjennom skrift og bilder for trykte, interaktive og tidsbaserte medier. Kurstilbudet vårt er omfattende og under kontinuerlig utvikling. Vi søker også utenfor faggrensene etter spennende samarbeidspartnere, og inviterer gjerne en danser til workshop når vi jobber med empati og piktogrammer, en antropolog når vi diskuterer hva vi kan gjøre for de hjemløse og en filosof når vi snakker om brukerinvolvering.

Studiehverdagen
Studiet ved KHiB er innholdsrikt og variert, en dag i undervisningsrommet, den neste i byen og den tredje på fengselsbesøk. Vi søker kreativitet og helhetforståelse, og ser etter arbeider med substans og studenter med vilje.

Vi leter etter hver enkelt student sitt potensial, men er også opptatt av å løfte hele grupper. Vi oppmuntrer, men gir også konstruktiv kritikk. Vi ønsker ikke bare å realisere et potensial som hver enkelt student allerede har, men også å finne spiren til noe ingen visste eksisterte. Hele tiden ligger det visuelle uttrykket i bunnen. Visuell kommunikasjon er språket vårt. Hvilke medier du uttrykker deg i, hvordan du snakker og hva du vil si, er mye opp til deg.

Vi ønsker ulike tanker og mangfoldige løsninger på utfordringer av svært ulik karakter. Du får både individuell oppfølging og en-til-en-samtale med veiledere, men deltar også i arbeid i grupper, som gjerne kan være tverrfaglig sammensatt. Gjennom fellesgjennomganger, får du tilbakemeldinger på ideer og arbeider, og du får øvelse i kritisk refleksjon og presentasjonsteknikk.

Du jobber med prosjekter som varer en uke, eller som strekker seg over seks-syv. Læring blir til gjennom eksperimentering, diskusjoner og nye forsøk. Vi tror gode prosesser gir gode resultater, og oppfordrer studentene til utforsking, ikke bare når det gjelder materialer og teknikker, men også arbeidsmåter.

Hva kan du bli etter endt utdannelse?
Det er nesten fristende å si: Hva kan du ikke bli? En utdanning i design eller visuell kommunikasjon er på mange måter en kombinasjonsutdanning, der studentenes interesserer og tilleggskunnskaper spiller en stor rolle i hvilken retning de går. Er du opptatt av bilder i bevegelse, ender du gjerne med å jobbe med produksjon for film- og fjernsynsbransjen. Liker du musikk og spiller i band på si, jobber du gjerne med profilering eller interaktive sceneshow. Er du lidenskapelig opptatt av bøker, og lar deg begeistre over en god papirkvalitet, sikter du deg gjerne inn på bokdesign eller illustrasjon. Er du opptatt av lokalsamfunn og politikk, blir kanskje stedsutviklingsprosesser og identitetsdesign det du jobber med.

Tidligere studenter jobber i Norge og i utlandet i designstudioer eller arbeidskollektiver, og noen har egen freelance-praksis.

 

Publisert: 18.07.2011 av admin Oppdatert: 24.03.2017 av Gard Andreas Frantzsen