Sivertsen

Møbel- og romdesign / interiørarkitektur

Studiet skal utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot, innlevelse og innsikt utvikler funksjonelle og formsterke løsninger for en verden i forandring.

Bachelorstudiet i design med fordypning i Møbel - og romdesign / interiørarkitektur er del av en profesjonsutdannelse som kan videreføres med et toårig masterstudium. Den femårige utdannelsen er den høyeste innen sitt fagområde i Norge. Utdannelsen kvalifiserer til å søke opptak som stipendiat på PhD-nivå.

Presentasjon-til-jernbanen-Tuva-Rivedal-Tjugen-og-Sebastian-Rafen-6.jpgStudiet
Modige designere gror frem i utfordrende og inkluderende miljø. Kunst og designhøgskolen i Bergen setter vilje til å eksperimentere høyt. Det betyr at vi også gir studenter rom og muligheter for prøving og feiling i sitt designarbeid. Hos oss vektlegges samarbeid og raushet og studenter følges opp av veiledere med internasjonal kompetanse som få institusjoner i verden kan sammenligne seg med.

Bachelorstudiet i design med spesialisering i møbel- romdesign / interiørarkitektur er delt inn i en studie- og læringsprogresjon gjennom 3 år.I løpet av første året vektlegges basiskunnskaper, slik at studenten tilegner seg en solid, faglig grunnmur å bygge videre studier på. Gjennom andre og tredje år utvikles og utvides tilbudet, med mer selvstendig arbeid i prosjekter. Studentene utvikler konseptene selv, eller utvikler løsninger ut fra gitte problemstillinger. Det avholdes bacheloreksamen i 6. semester, med selvvalgte oppgaver med støtte fra veileder.

Kurstilbudet vårt er omfattende og under kontinuerlig utvikling. Vi søker også utenfor tradisjonelle faggrenser etter nye, relevante og spennende bidragsytere.

Studiehverdagen
Avdeling for design har en svært kunnskapsrik fagstab med mangfoldig kompetanse. Dette påvirker kurstilbudet til studenten og studiehverdagen er både innholdsrikt og variert. Vi jobber med prosjekter som varer en uke, eller som kan strekke seg over syv-åtte uker. Læring blir til gjennom eksperimentering, diskusjoner og forsøk. Vi tror gode prosesser gir gode resultater, og oppfordrer studentene til utforsking, ikke bare når det gjelder materialer og teknikker, men også ulike arbeidsmåter. Vi søker kreativitet og helhetsforståelse, og ser etter arbeider med substans og studenter med pågangsmot og vilje.

bro3 Fotograf_Kjetil Helland.jpg

Avdeling for design er opptatt av hver students potensial og å finne spiren til kreative løsninger som studenten selv ikke er klar over eksisterer. Vi oppmuntrer, og gir konstruktive tilbakemeldinger som gir progresjon i studentens faglige utvikling.

Som student får du individuell oppfølging og en-til-en-samtale med veiledere. Du vil delta i gruppeundervisning og workshops, som gjerne er tverrfaglig sammensatt. Gjennom fellesgjennomganger, får du tilbakemeldinger på ideer og arbeider, og du får øvelse i kritisk refleksjon og presentasjonsteknikker.

100Norway-2014.jpgDesignere i fremtidens arbeidsliv
Designutdannelse vektlegges for tiden ved flere høyskoler og universiteter. Likevel etterlyses mer kunnskap som bidrar til løsninger på komplekse samfunnsutfordringer i et globalt samfunn. Norge - et av verdens tryggeste og moderne land å bo i, søker kontinuerlig løsninger på sosiale utfordringer. Ved KHiB skapes derfor møbel-, romdesign og interiørarkitektur som handler om mer enn å formgi.

Hos oss handler det om å realisere potensialer og å utgjøre en forskjell i en verden i stadig raskere forandring. Det handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, ikke kun produsere. Det er nødvendig med innovasjon og nytenking for å løse fremtidens problemer og designere vil i økende grad ta del i denne utviklingen i grensen mellom offentlige velferdstilbud og private initiativ.

Begrepet«design thinking»er i fokus, nettopp fordi designerens tenkemåte er fleksibel, og ikke lineær. Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere. Med disse verdiene som fundament for studiene ved KHiB, utdannes studenter til å møte fremtidens arbeidsliv med en allsidig og relevant verktøykasse.


Vimeo.jpgDesignavdelingen på to og et halvt minutt
Denne videoen viser med spreke visuelle eksempler ulike studentarbeider innen visuell kommunikasjon og interiør- og møbeldesign. Videoen er laget av førsteamanuensis Torkell Bernsen. Han er en av de beste i byen innen motion graphics og har tidligere jobbet i BUG.

Se video om Avd. for design på VIMEO

Publisert: 05.01.2012 av Peter Klasson Oppdatert: 31.08.2016 av Mia Kolbjørnsen