Helleland_02.jpg

Bente Helleland: KHiB gjorde meg meir klar for arbeidslivet

Som interiørarkitekt arbeider eg med alt innan arealdisponering, konseptutvikling, definering av kundane sine behov, design og utteikning av spesielle komponentar, utarbeider heilheitlege planar for farge og materialbruk, byggteikniske teikningar, val av møblar og belysning.

 

Bente Helleland, tidligare KHiB-student

Bente_Helleland_portrett.jpg

Kor breidt arbeider du som interiørarkitekt?
- Ein interiørarkitekt arbeider med både store og små prosjekt, alt fra offentlige bygg som skular og store kontorbygg til små kafear og butikkar. Me samarbeider ofte med arkitekt på store bygg eller sjølvstendig på små prosjekt.

Me arbeider med alt fra arealdisponering, heilheitlege løysingar, konseptutvikling, definering av kundane sine behov, design og utteikning av spesielle komponentar, utarbeider heilheitlege planar for farge og materialbruk, byggteikniske teikningar, val av møblar og belysning og utarbeider beskrivelsar og anbod.

Kva slags prosjekt har du jobba med etter at du blei ferdig?
- Eg har arbeida med matvarekjeder, konseptutvikling og gjennomføring av desse i ein rekke butikkar. Eg har jobba med leiligheiter, nybygg og rehabilitering, med konseptutvikling av restaurant og kafe, med ide og gjennomføring av konsept for showroom, med store kontorbygg, sjukeheimar, skular og andre ting.

Helleland_01.jpg

Kven er oppdragsgjevarane dine?
- Oppdragsgjevarane mine er arkitektar, kommunar, fylkeskommunar, bedrifter.

Kva yrkesgrupper arbeider du saman med?
- Eg arbeider saman med arkitektar, rådgivande ingeniørar, konsulentar, entreprenørar, handverkarar.

Kva synes du om studentmiljøet ved avdelingen/skolen/byen?
- Bergen er ein liten by og dermed har ein muligheit til å bli kjent med bransjen før ein er ferdig utdanna. Dette var fagområde møbel- og romdesign/interiørarkitektur flink til. Ein blir invitert på arrangement og får delta på møbelmesser og konkurransar.

Kva ved utdanninga har du særlig hatt nytte av i yrkeslivet seinare?
- Eg ser i ettertid at eg har hatt bruk for dei fleste kursa me hadde, men klart at det viktigaste for meg har vore rom- og møbelkursa. Og hovudfaget ikkje minst, som gjorde meg meir klar for arbeidslivet.

Helleland_05.jpg

Bente Helleland gikk ut av hovedfagsstudiet i design våren 2004. 

Publisert: 18.01.2012 av Peter Klasson Oppdatert: 15.12.2015 av admin