"Wood You Dare" Prosjekt i regi av Petter Bergerud 2015

Bachelorstudiet i design: : søknadsfrist 15. april

Design er et uttrykk med ulike betydninger. Vår definisjon av design handler om mer enn å formgi. Det handler om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell i en verden i stadig raskere forandring. Det handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, og ikke bare å produsere. Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere.

Design handler om mye, men mest av alt om mennesker.

Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot, innlevelse og innsikt utvikler strategiske, funksjonelle og formsterke løsninger for en verden i forandring.

Vi ønsker at du skal skape design som utgjør en forskjell, som betyr noe, for noen, men også at du skal utvikle deg som menneske ved å studere hos oss. Vi er ikke bare opptatt av at studentene skal ha kunnskaper om hvordan verden forandrer seg, men i like stor grad tanker og holdninger om hvilken retning forandringene bør gå i, og hvordan forandringer faktisk kan la seg gjennomføre.

Som designstudent velger du spesialisering i enten møbel- og romdesign/interiørarkitektur eller i visuell kommunikasjon.

Innenfor begge fagområder er design som problemløsning grunnleggende. Bachelorprogrammet vektlegger hele mennesket og en bred samfunnsmessig kontekstforståelse. Derfor er både estetiske, sosiale, tekniske, funksjonelle, konseptuelle og strategiske aspekter integrert i utdanningen.

Som bachelorstudent ved KHiB har du gode muligheter til å reise på utveksling. Du kan få innvilget opphold ute med varighet fra én måned til ett år. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så du taper ikke
studieprogresjon. Hvert år drar ca 30 studenter fra KHiB på utveksling, og vi mottar omtrent like mange innreisende studenter.

Se og hør en bachelorstudent beskrive hva han arbeider med her (bambuser)

Visuell kommunikasjon
Visuell kommunikasjon er et fag i bevegelse, der utøverne i stor grad definerer retningen. Ved KHiB utfordrer vi gjerne faggrensene, og samarbeider like godt med kriminalomsorgen og Raftostiftelsen, som med kommersielle aktører.

Målet er at du både skal lære om faget visuell kommunikasjon generelt, men også at du skal få mulighet til å fordype deg innen grafisk design, illustrasjon eller interaksjonsdesign.

Les mer: spesialisering i visuell kommunikasjon

Møbel- og romdesign/interiørarkitektur
Fagområdet har sin styrke og egenart i forståelsen av sammenhengen mellom rommet og de møbler og elementer som inngår i dette. Det vil si at møbler og elementer skal fungere både visuelt og funksjonelt i forhold til omgivelsene de befinner seg i og i forhold til brukerne. Rommet skal tilsvarende danne en visuell og funksjonell ramme rundt møblene og elementene, samt menneskene som er brukere av rommet.

Innen romdesign/interiørarkitektur arbeider studentene både eksperimentelt, fritt og realistisk med prosjekter innen private og offentlige miljøer, i store og små bygg, i ute- og innerom. Innen møbeldesign arbeider studentene på samme måten med design av møbler som enkeltstående produkter, som produktfamilier og som hele kolleksjoner for industriell produksjon.

I kurs og prosjekter arbeider studentene med rom og arkitektur, innredningskomponenter og møbler i både skalamodeller og full målestokk. Integrert i kursperiodene inngår emner som teknikk, konstruksjon og materiallære, i tillegg til markedsføring og metodikk. Utvikling av prosjekter er også knyttet til identitets- og profileringsdesign, med rom og produkter som deler av en totalprofilering av en virksomhet.

Les mer: spesialisering i møbel- og romdesign/interiørarkitektur

Publisert: 19.01.2012 av Peter Klasson Oppdatert: 15.12.2015 av admin