"Wood You Dare" Prosjekt i regi av Petter Bergerud 2015

Bachelorstudiet i design

Design er et uttrykk med ulike betydninger. Vår definisjon av design handler om mer enn å formgi. Det handler om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell i en verden i stadig raskere forandring. Det handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, og ikke bare å produsere. Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere.

Marianne Engedal Bacheloreksamen i Visuell kommunikasjon 2012

Visuell kommunikasjon

Bachelorstudiet i design med fordypning i visuell kommunikasjon er del av en profesjonsutdannelse som kan videreføres med et toårig masterstudium. Den femårige utdannelsen er den høyeste innen sitt fagområde i Norge.

Sivertsen

Møbel- og romdesign/interiørarkitektur

Studiet skal utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot, innlevelse og innsikt utvikler funksjonelle og formsterke løsninger for en verden i forandring.

KHiB-bygger-bro_3.jpg

Søknadsinformasjon bachelor i design

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du søkjer gjennom søknadsveven som no ligg tilknytta UiB.

Ark-tegninger.jpg

Studieplaner

Hvert studieprogram har sin egen studieplan som beskriver innhold, struktur og læringsmål.