#

Studierbilde Rom8

Opptak

Opptak til KHiB er basert på realkompetanse, som vert vurdert på grunnlag av innsendte arbeid.

Mac-studenter-visning.jpg

Ofte stilte spørsmål

Må jeg være veldig flink til å tegne for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen? Må jeg ha jobbet i mange år med kunst eller design for å komme inn på Kunst- og designhøgskolen? Dette og flere andre spørsmål finner du svar på her.

KHiB-bygger-bro_3.jpg

Søknadsinformasjon bachelor i design

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du søkjer gjennom søknadsveven som no ligg tilknytta UiB.

workshop H14

Søknadsinformasjon bachelor i kunst

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du no nyttar søknadsveven tilknytta UiB sin FS- base (Felles studentsystem).

Designstudent 1 - SUBSTANS 2011

Søknadsinformasjon master i design

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du nå søkjer gjennom søknadsveven tilknytta UiB.

Openig MA-kunst Bergen Kunsthall 2011

Søknadsinformasjon master i kunst

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at søknadsveven no ligg tilknytta UiB.

PPU-FK_portrett.jpg

Søknadsinformasjon PPU

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar vil ikkje dette bety anna enn at du no søkjer gjennom søknadsveven som ligg tilknytta UiB sin FS- base (Felles studentsystem).

Bermuda-Triangle_aiPotu.jpg

Søknadsinformasjon master i kuratorpraksis

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil frå 1. januar 2017 vere ein del av Universitetet i Bergen (UiB). For deg som søkjar og student vil ikkje dette bety så mykje. Du søkjer på vanleg måte gjennom søknadsveven som no ligg tilknytta UiB sin FS- base (Felles studentsystem).

Jon Pettersen Throw

Etter- og videreutdanning

Hovedmålgruppe for etter- og videreutdanning (EVU) ved KHiB er praktiserende kunstnere og designere, samtidig som tilbudet også retter seg mot beslektete yrkesgrupper. EVU er basert på de ansattes kunsteriske utviklingsarbeid og er tett knyttet til KHiBs utdanninger på BA- og MA-nivå.