Bachelorutstillingen 2016 - kunst

Bachelorstudentene i kunst stiller ut i Strømgaten 1.

Utstillere:

Twana A Ali, Julia Augustin, Iris Brinkborg, Beathe Cheresnyes, Njål Clementsen, Ruben Eikebø, Jan-Egil Finne, Renathe Synnes Handdal, Michela Heim, Ingeborg Wie Henriksen, Anniken Jøsok Hessen, Arja Horneland, Bora Hwang, Christina Rene Jenssen, Hedvig H Johannesson, Simon Kolstad, Helle Lindskog, Isis Maakestad, Kyrre Mathiesen, Olav A Mathisen,Eliyah Mesayer, Hedda G Ottesen, Mariella Ottosen, Anita Rufus Pamer, Tor A Petterson, Jonn Schlemayer, Åsne Tunheim, Marianne Toppe, Aya M. Urhammer, Tuva Widén, Brynhild E. Winther

 Twana Abdullrahman Ali

Twana Abdullrahman Ali

Fjellene er kurdernes eneste venner

 Julia Augustin  

Julia Augustin
Jag undrar om våra händer tänker likadant

 Iris Brinkborg2  

Iris Brinkborg
Skulptur i glas II

The glass sculpture is like a vision,
you cannot catch its glory, mundanity, evil, affection, power and sadness with your eyes.

Nja Èl Clementsen   

Njål Clementsen

A steady buzz of electric current.

The constant hum of air conditioning.

A bumblebee.

A remote controlled death machine in the sky.

Your ear against the window on the bus.

Riding the elevator to the top floor.

 Beathe Cseresnye Ues  

Beathe Cseresnyés

~Beatus, Latin v; happy, bringing happiness, blessed, blissful.
For me my brain is a physical thing, it moves, improves, sends electric impulses to my body and tells me how to feel by freeing hormones into my bloodstream.
My interest lies in the positive emotions that I feel.
What does my brain look like when I’m happy?

 Sidewalk Cruising _Ruben  

Ruben Eikebø

"Sidewalk cruising, 2016 - oil on panel (23x35cm)"Ruben Eikebø arbeider med det figurative og det abstrakte maleriets begrensninger til å gjengi en indre og en ytre virkelighet. Han har i det siste undersøkt samtidsmenneskets utforskning av foldsfenomenet via det virituelle. Eksisterer det virituelle som et konstruert univers hvor man til en viss grad er fritatt for moralske problemstillinger og konsekvenser, eller har handlingene vi foretar oss i det virituelle spillets univers likevell en form for innvirkning på mennesket. Kan man via en simulert virkelighet undersøke og reflektere over moralske og umoralske handlinger?

 Jan Egil Finne  

Jan-Egil Finne

relations

are

all

you

see

 Renate Synnes Handal  

Renate Synnes Handal
ˈʊmvɛlt/
: the world as it is experienced by a particular organism.

I am connected; my senses are active.
I am connected; my senses are active.
I am connected; my senses are active.
I am connected; my senses are active.

 Michela Heim  

Michela Heim

Into You, I Will Glow

   

Ingeborg Wie Henriksen

Anniken Jplus Sok Hessen  

Anniken Jøsok Hessen


Ordet distrahere kommer fra latin, der -trahere betyr å trekke. Hele ordet distraksjon betyr oversatt fra latin; forskyvning sidelengs. Dis- forskjellig eller atskilt. Distrahere er trukket bort fra eller atskilt fra noe.

Tilstanden distraksjon er altså når oppmerksomheten er ledet, eller trukket, bort fra det du holder på med, og over på noe annet. Hvis dette annet da ikke har noe med det du opprinnelig holder på med, og ikke er relevant for måloppnåelsen, er man distrahert. Eller utsatt for en distraksjon.

 

   

Arja Horneland

 Bora Hwang  

Bora Hwang

White on White

 Hedvig Hanson Johannesson  

Hedvig Hanson Johannesson

 Simon Kolstad  

Simon Kolstad

Orbs

 Helle Lindskog  

Helle Lindskog 

 Isis Minou Maakestad  

Isis Minou Maakestad

Rigmor

 Kyrre Mathisen  

Kyrre Mathisen

Idet jeg bøyde meg ned, så falt skjerfet mitt ned foran øynene. Og i øyeblikket var jeg sikker på at det var min kjæreste, Jenny, sitt svarte hår som jeg så framfor meg, og jeg fikk en plutselig lyst til å si noe til henne. Men hun var ikke der. Jeg visste at hun ikke var i nærheten. Men jeg antok at det var henne.  

 

 Olav Mathisen  

Olav Mathisen

Prosjektet "POV" bunner i en opplevelse av en eksistensiell fremmedgjøring. Sentralt innenfor problemstillingen er selvet, og da mer spesifikt hvordan selvet blir påvirket av samfunnet rundt oss. Mathisens interesse innenfor tema er jaget etter det perfekte selv, der maleriene er ulike refleksjoner, ideer og tanker rundt forsøket på å optimalisere selvet. En sentral tematikk i prosjektet er billedkulturen som representasjon av nåtidens idealer, der arbeidene reflekterer rundt en eksistensiell tomhet som fylles med meningsløse og overfladiske verdier.

 Eliyah Mesayer  

Eliyah Mesayer

 Hedda Gravle Ottesen  

Hedda Grevle Ottesen

Leave the wheel on autopilot- Transmission is the Message not the constituency. Healing, not give an intention once a way. tahnk you so much! tegan moore, sandra havlicek, katharina schücke, oda +1, eirin, Johannes stockhausen, jo Mikkel, to venner. Michael, blender 32 er minst, mer detaljer. Lukketid. ISO - Finn ut ISO 160. 400. Blender bruk 11. 125 lukketid - robert fairtorne x+x tittel: its yours if you pay for the shipping. Lage en markise male med pensel oppå filmen sånn som Kristins dragkamp. Head high 122 x 85 chantal
 
my Body says lets go, but my tarot says no. ankermann. Be colorful wear white Tin man try again. Fail again. Fail better.oi.a.w.a.r.e harun faroki –

 

 Mariella Ottosson  

Mariella Ottosson 

Slow Collison

At the beginning, the gesture was only a movement, that I studied by withdrawing the object it formerly related to. At first it seemed mechanical, automated, without any further purpose than to navigate and control. But later I became convinced that this gesture is a container in itself, it carries so many potential actions, which opens up for speculation. It is a gesture of labor, an intimate gesture but also a movement that mirrors a culture. It is a gesture with status. 

 Anita Rufus Pamer  

Anita Rufus Pamer

Titel: Pi, log 0e = 1 silke, aluminium, kobber, jern, stein og silke.
Alt er i forandring og i bevegelse

Hvilke spor vil vi etterlate oss?
Et svart leir lag av tungmetall og giftstoffer ?
Jeg vil vise forandringene som skjer når materialene fra naturen møter vann som er blitt forurenset over lang tid.
Materialene jeg bruker vil bli som et ”måleinstrument” i naturen.

Tor Andreas Petterson   

Tor Andreas Petterson

Fences are built with an idea of the other in mind. They facilitate the opportunity to contain and at the exact same time to exclude. They are associated with concepts of law, property, conquest, protection, separation, social division, order and regulation - ideas relating to the practice of dispute. Fences are a symbolic expression of our conviction that someone is entitled to some sort of control, it’s a technology we have accepted as a solution to the issue of social conflict. Putting up a fence is a clear declaration of intention. It’s practical purpose immediately extends into a symbolic function; it is not only a physical barrier but also a visual display of one’s limitations and boundaries. Fences are a physical reminder of an idea which, while a social construction, has turned into an omnipresent reality.

 Christina Rene Ue  

Christina René
II

Nothing is itself its always also something or someone else. Everything has a history and is a part of something someone else.
So I’m gonna marry this objects and then stand in the shadow of it and the objects will again stand in the shadow of something someone else. And then again this shadow will be a shadow of something someone else.

 Jonn Schlemayer  

Jonn Schlemayer

The Silence

 A Èsne Tunheim  

Åsne Tunheim

Eit forsøk på å vera i balanse

Kva er balanse? For at noko skal kunne vera i balanse må ein ha to motpolar, ein positiv og ein negativ. Dette skjer når ein har like mykje av begge deler, natt og dag, lys og mørke, godt og vondt, avslapping og stress. For meg handlar det om at eg må vera i ubalanse for å hamne i balanse. Balanse, ikkje ramle.

 Marianne Toppe  

Marianne Toppe

 Aya Urhammer  

Aya Urhammer

ABSTRACT DIAGNOSES

Performance in several parts: Translation of stocks into notation everyday. Translation into music at specific times.

In my current work I am looking at the structures of finance. I am interested in making a performance that creates a space for sensing and actually experiencing the stock market. The stock market is a thing that is not available for us to sense, but that constantly influence our lives.

 Tuva Wide Uen  

Tuva Widén

Motståndskraft

Den är tillbakadragen, resistent och recessiv. Maskrosen bryter igenom asfalten. Den levande kroppen är utsatt. Yttre krafter formar och deformerar. Förvanskar och förtrycker. Men där finns mer. Vi är mer än resultatet av yttre faktorer. Kroppen lever. Stretar emot. Säger ifrån. Där finns en styrka. En styrka som är kraftfull och skör på samma gång. Det handlar om den subjektivt upplevda kroppen. Alltså inte som artefakt eller objekt. Utan som subjekt. Som en inre erfarenhet. En delad erfarenhet. En igenkänning. Alla varelsers gemensamma ursprung. Evolutionär överensstämmelse. Embryon. Foster. Frön. Det finns spår kvar. Även bortom den mänskliga kroppens sammanhang och uttryck. Det subjektiva är kvar. Den levande kroppen. Motståndskraften. En delad historia.

 Brynhild Elvira Winther  

Brynhild Elvira Winther

Eg kjøper daude dyr på internett/Pink is the colour of ignoring/ Barbarian Philosophy/Becoming Human 

Uvitenheten er ond, seier du Ordet uvitenhet eksisterer ikkje på nynorsk. 

Då eg fortalde deg at det eksisterer ei fysisk ikkje-kontrollerbar verkelegheit utanfor sansane byrja du å gråte, og eg lo av deg fordi du laga så stygge grimasar

 

 

Publisert: 09.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 19.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen