Bachelorutstillingen 2016 - Marken 37

Bachelorstudenter i design med fordypning i visuell kommunikasjon og fordypning i møbel og romdesign/interiørarkitektur stiller ut i Marken 37.

Utstillere:

Visuell kommunikasjon:

Afarin Alsharif, Aurora Bergmark, Hanne Gabrielsen, Jannicke Hansen, Torje Holm, Johanne Karlsrud, Tonje Horn Kolbjørnsen, Stine Skaar, Clémence Mérouze, Tore Sandvik Monsen, Ida Neverdahl, Andreas Servan, Kristian Dahle Sjåstad, Charlotte Skou Hansen, Christer Steen Sælen, Rebecka Taule, Hilde Elise Vie, Maren Langelandsvik Knutsen, Anne Helene Nergård

Møbel og romdesign/interiørarkitektur:

Jennifer Cena, Iselin Lindmark Dubland, Maria Leirvik Ekeland, Gard Flydal Rorgemoen, Thomas Ramberg Sivertsen, Caroline Smedsvig, Ricardo Sanchez Tlatelpa

Les om prosjektene:

Visuell kommunikasjon:

Afarin Alsharif 

Afarin Alsharif:"I mars 2016 skriver min far de siste sidene i dagboken om min families flukt fra Iran til Norge i 1986. Fotografiene gikk tapt og alt som gjenstår er minnene og dagboken. Nå formidler jeg historien på nytt, gjennom mine øyne som andregenerasjons innvandrer." 
afarin.alshrf@gmail.com

Aurora Bergmark 

Aurora Bergmark:

Expedition linneskåpet

Design finns att finna inte bara i den historia vi blir presenterade för, utan också i vår egen bakgrund. En feministisk blick på dekor och pynt. En motreaktion till minimalism.

aurora.bergmark@gmail.com

http://cargocollective.com/AuroraBergmark/

Hanne Gabrielsen 

Hanne Gabrielsen:

Prosjektet er en undersøkelse og idé som utforsker forkortelser, kompresjon, og fragmenter i relasjon til hvordan vi konsumerer og kommuniserer i den digitale alder. Hvordan påvirker digitale kommunikasjonsmedier våre samtaler?

therealhannegabrielsen@gmail.com

Jannicke Hansen 

Jannicke Hansen:

Jeg ønsket å skape en serie med bøker som inneholder folkeeventyr fra forskjellige land og kulturer. Målet var å gjøre stoffet mer tilgjengelig og spennende for et bredere publikum ved hjelp av helhetlig illustrasjon og bokdesign. Kanskje kan man ved å lese andre kulturers unike historier få et innblikk i andre lands kulturarv og lære noe om deres skrivekunst og tradisjoner.

Torje Holm 

Torje Holm:

Søt, salt, surt, bittert og umami. Hvordan ser de ut? Finnes det en form for hver smak, og påvirkes de av smaksopplevelsen? I mitt prosjekt har jeg undersøkt tematikken rundt smakssansen og arbeidet med å visualisere de fem grunnsmakene slik vi opplever dem.

torje.holm@gmail.com
http://cargocollective.com/byholm

Johanne Karlsrud Kopi 

Johanne Karlsrud:

Busseter er kanskje den absolutte kontrasten til ein designersofa. Likevel ligg det like mykje designarbeid bak begge. Kvifor er det så lett å gløyme?

johannekarlsrud@gmail.com
johanneka.com

Tonje Kolbjoernsen 9X15 

Tonje Horn Kolbjørnsen:

"Parasite" er et prosjekt hvor jeg arbeider med å skape en helhetlig visuell utforming ved bruk av analoge teknikker. Jeg har sett på tradisjonelle illustrasjonsteknikker har å si for uttrykket - og hvordan jeg best mulig kan løfte fram de analoge kvalitetene. Resultatet av oppgaven er et tegneseriehefte og den visuelle helheten bak det.

tonjekolbjornsen@gmail.com

Stine Skaar Kopi 

Stine Skaar:

«Dragonscale» er et brettspill der jeg har utviklet både spilldynamikken og illustrasjonene samtidig som jeg har tatt i vare fargeblindes behov for at også de skal ha en god opplevelse av å spille et brettspill på lik linje med de som ser normalt.

Stineskaar@yahoo.no

 Merouze

Clémence Mérouze:

"Dreamspaces" invites the viewers to create their own visual and mental narratives. Playing with space(s) the project offers a three-dimensional canvas for a myriad of subjective stories.

clemence.merouze@gmail.com

Tore Monsen 

Tore Sandvik Monsen:

Vi drar også som flyktninger, fra Vest til Øst. Fra Europa til Midt-Østen. Vi skaper våre egne små paradis, inngjerdet fra sine omgivelser. Her får vår vestlige livsstil blomstre fritt, med sol, svømmebasseng og palmetrær.

tore.monsen@icloud.com
cargocollective.com/tore

Ida Neverdahl 

Ida Neverdahl:

Going fungal

Prosjektet mitt er en eventyrlig reise for å lære hemmeligheten til hvordan bli gøyal og populær tegneserieskaper på nett

sitronveps@hotmail.com

Andreas Servan 

Andreas Servan:

Victim

Animasjonsfilmen “Victim” er en kort fortelling om to barn på hver sin side av en mobbekonflikt. Målet har vært å gi seeren et mer nyansert syn på konfliktens parter, og de psykiske utfordringene barna møter

servan@gmail.com

Kristian Sja Stad 

Kristian Dahle Sjåstad:

Hva kan analog tegning tilføre som dokumentasjon av en hendelse? Vår visuelle verden domineres av film og fotografi, og i moderne tid har det analoge gradvis mistet sin innflytelse. I prosjektet har jeg utforsket illustrasjon som dokumentasjon av ulike mennesker og situasjoner.

www.kristiansjastad.com

Charlotteskou Produkt 

Charlotte Skou Hansen:

Dette projekt omfavner vores alles behov for anerkendelse, med projektet vil jeg forsøge at mindske afstanden mellem mennesker med en filosofi om, at uventet venlighed er en kraftfuld, undervurderet og billig måde at påvirke til en social forandring.

charlotteskou@hotmail.com
nettside: www.charlotteskou.com

 Christer Steen

Christer Steen Sælen:

Visualisering av en innovativ fargehandel

Med et ønske om å inspirere til mer fargebruk i norske hjem, har jeg i arbeidet med å omprofilere den tradisjonsrike Odin Fargehandel gjort grep som skal lette forståelsen av fargenes effekt på ulike flater.

emaljelakk@gmail.com 

Rebecka Taule Produkt 

Rebecka Taule:

Matematikk kan ofte virke komplisert og abstrakt, men det er samtidig et språk som hjelper oss til å forstå hvordan verden fungerer. I prosjektet "Vakre tall" vises tilstedeværelsen matematikken har i verden gjennom visualiseringer basert på matematiske konsepter.

rebecka@retaule.no
retaule.no

Hilde Elise Vie Kopi 

Hilde Elise Vie:

Kokkelure

Kokkelure er matlagingsbøker man kan henge på veggen. De inneholder oppskrifter og tips til å unngå kasting av mat. Mitt mål har vært å oppmuntre til glede og bevissthet rundt matlaging.

Hildeelisevie@gmail.com

Maren Knutsen 

Maren Langelandsvik Knutsen:

I NEVER READ er en modulbasert skrift designet med utgangspunkt i å utfordre og utforske de tradisjonelle bokstavformene. Med skriften ønsker jeg å se nærmere på hvordan friksjon og redusert leselighet kan øke den visuelle interessen og forsterke forståelsen for en tekst og dens budskap. Hovedmålet er å oppnå en reaksjon som medfører en refleksjon rundt oppfattelsen av skrift som et verktøy for kommunikasjon.

knutsen.maren@gmail.com
http://cargocollective.com/materie

Anne Helene Nerga Rd 

Anne Helene Nergård:

En Ferd I Rommet

Den interaktive boken lar deg være en aktiv del av Kaptein Kjeks sin farefulle ferd igjennom verdensrommet for å redde Prinsesse Sweetmint.

www.AnneNergaard.com
Anne.h.nergard@gmail.com

 

 Møbel og romdesign/interiørarkitektur:

 Jennifer Cena Produkt

Jennifer Cena:

I eksamensprosjektet mitt har eg tatt for meg temaet barn på bibliotek og lagd ein krakk med vippefunksjon som stimulerar og utfordrar barn sine kreative måtar å sitte i ro på.

Iselin Lindmark Dubland 

Iselin Lindmark Dubland:

Hvordan bevare en verneverdig lokomotivstall og videreføre byggets historie og kvaliteter på en subtil måte og skape rom for en ny sosial møteplass i hjertet av Ålgård? Mitt prosjekt handler i hovedsak om å bevare, videreføre og skape nytt.

iselinlindmark@gmail.com
iselinlindmark.no

Maria Ekeland 

Maria Leirvik Ekeland:

Møbelkonseptet BAPP er utviklet for fellesområdene ved Bergeland Videregående Skole, Avdeling Tanke Svilands gate. Målet med møblene har vært å stimulere til sosial interaksjon, gi rom for mangfoldet og stolthet til elever ved tilrettelagt opplæring som vært med på å bygge dem.

 Rorgemoen Gard Flydal

Gard Flydal Rorgemoen:

Å vente og kjenne på frykt i et sykehusmiljø er noe mange vil oppleve en gang i livet. Som designer ønsker jeg tilby gode vente- og samtalerom på Haukeland universitetssykehus hvor møblene kan skape trygge rammer for pasienter og pårørende.

 Thomas R Sivertsen

Thomas Ramberg Sivertsen:

Prosjektet handler om å gjøre bo- opplevelse for studenter i Bergen bedre. Hvordan kan jeg benytte naturlige materialer i miljøer med høy rotasjon av brukere og stor slitasje uten at det går på beskostning av produktet?

Caroline Smedsvig 

Caroline Smedsvig:

Haugesund Rutebilstasjon så sine første dager på midten av 60-tallet. Bygget har i flere ti-år har stått til forfall. Som designer ønsker jeg å utforme en tilpasset stasjon for reisende til og fra Haugesund med buss.

www.smedsadesign.com

Sanchez Ricardo Tlatelpa 

Ricardo Sanchez Tlatelpa:

Å spise er en dagligdags handling. Over tid har vi imidlertid utviklet det å spise fra å være en nødvendighet, til å også representere en kilde til glede og et sosialt samlingspunkt. SKUR-14 er et lagerbygg fra 1960-tallet som vil fungere som en mathall basert på «street food» konseptet - midt i hjertet av Bergen.


ricardohar@hotmail.com

 

 

Publisert: 04.05.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 12.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen