Viskom

Bachelorutstillingen 2015 - Vaskerelven 8

Bachelorstudenter i design med fordypning i visuell kommunikasjon stiller ut i Rom8, Vaskerelven 8.

Utstillere:
Daniel Bekken, Żaneta Drzymała-Tabaczuk, Kristian Ola Eide, Anna Kristine Fiskerstrand, Paulius Friedt, Maiken Eline Hals, Miriam Kristoffersen, Camilla Gjerde Lund, Ingeborg Himle Matland, Silje-Marie Molland, Kira Nafikova, Synnøve Notland, Nils Kristian Olsen, Margrethe Pedersen, Sebastian Mørch Rafen, Marte Teigen Stadheim, Anders Stensen, Vilde Mahle Thygesen

Bekken_Daniel 

Daniel Bekken: Screenheads


Screenheads er en fiktiv subkultur fra 2010-tallet. Dradd helt mot det absurde og fantastiske er prosjektet en utforsking av hva en subkultur kunne vært i dag. Det er en annen virkelighet, initiert av moderne frustrerte ungdommer. Jeg har tatt på meg rollen som utenforstående og dokumentert subkulturens mange ulike aspekter. 

 Drzymala_Zaneta

 Żaneta Drzymała-Tabaczuk: Om oss

«Om oss» er et visuelt forsøk på å forstå hvor mye vi mennesker egentlig trenger. Prosjektet begrenser seg til primære behov som: mat, klær og husly i kontekst av forbruk. Besvarelsen på bachelor-oppgaven består av essensielle illustrasjoner samt prosessbilder.

Eide_Kristian_Ola 

Kristian Ola Eide: Hettene, eller er det plass til et norsk superheltunivers?

Kan et norsk superheltunivers holde vann? Hettene er et prosjekt inspirert av superheltserier og undergrunns hardcore punk, hvor målet er å forme et superheltunivers, grunnet i en subkultur. Gjennom research og konseptbygging sikter jeg mot å forme et superheltunivers som både kan være en platform for kreativt arbeid for meg selv og andre.

 Fiskerstrand_Anna_Kristine

Anna Kristine Fiskarstrand: Klin kokos og andre

Visste du forresten at “digital” kommer av det latinske “digitus” for finger? Etymologi er den delen av språkvitenskapen som omhandler ordenes opprinnelse, avstamming og betydninghistorie. I dette prosjektet ønsker jeg å bruke illustrative virkemidler til å skape interesse for språk med utgangspunkt i etymologi blant barn i storskolealder. 

Friedt_Paulius 

Paulius Friedt: Digital traces

People leave traces everywhere they go - hair and skin cells carry DNA, their fingerprints are unique. By visualizing digital traces and exploring their relationship to analog traces the project tries to start discussions and raise awareness of our privacy in digital context.

 Hals_Maiken_Eline

Maiken Eline Hals: Organdonasjon

Det er stor mangel på organer og lange ventelister for transplantasjoner i Norge. Gjennom design av medlemspakke og visuell identitet for Stiftelsen Organdonasjon, ønsker jeg å sette fokus på tilhørighet innenfor temaet organdonasjon.

 Kristoffersen_Miriam

Miriam Kristoffersen: Mening Mellom Linjene

Prosjektet "Mening Mellom Linjene" handler om klassiske eventyr som blir tolket og visualisert på en samtidsrelatert måte. Jeg har sett på moral og budskap som kan bli funnet i klassiske eventyr og tolket dem med dagens samfunn i tankene. Gjennom en plakatserie viser jeg at disse gamle historiene fortsatt kan være aktuelle for ungdom og voksne.

 Lund_Camilla_Gjerde

Camilla Gjerde Lund: Objektive Boksamlinger

Som grafisk designer undersøker jeg begrensninger i format og teknologi som muligheter.
 Pensumlitteraturen ved Universitetet i Bergen består av bøker som har forskjellig formspråk og format. Gjennom systematisk underordnede kategorier, omskaper jeg UiB-studentenes pensumlitteratur til boksamlinger med felles formspråk.


 Matland_Ingeborg_Himle

Ingeborg Himle Matland: Her.
 
Her. er eit prosjekt som handlar om å stoppe opp og bli meir bevisst på forholdet me har til våre smarttelefonar. Gjennom interaksjonsdesign ønskjer eg å kaste lys over kor mykje tid me brukar på smarttelefonar, og korleis dei påverkar oss i situasjonar der me burde vera meir tilstades.

 Molland_Silje_Marie

Silje-Marie Molland: Sosial kompetanse

Prosjektet går på å utvikla eit analogt verktøy for å auke sosial kompetanse hjå elevar i småskulen. Kompetansen vert formidla narrativt via ein familie karakterar, som etter å ha budd heile livet under bakken, kjem opp til vår verden. Dei vert vist til klasserommet for å få hjelp av elevane til å forstå korleis dei sosiale reglane fungerer.

Nafikova_Kira 

Kira Nafikova: In-Between

"In-Between" project is an attempt to find and visualise a new way for getting inspiration. The purpose is to make people more attentive to details that can be easily missed over time, to explore the environment and look at it from a new perspective.

Notland_Synnove
 

Synnøve Notland: Sirkel Sirkel

Kva kan det analoge tilføre det digitale, og kva kan det digitale tilføre barns leseopplevingar?Gjennom analoge illustrasjonsteknikkar har eg utforska e-bokas muligheiter med utgangspunkt i diktet Sirkel Sirkel, av Synnøve Borge. 

Olsen_Nils_Kristian
 

Nils Kristian Olsen: Empati

Alle mennesker har en iboende verdighet, noe vi ofte er blinde for. Dette er et blottstillende portrett av en narkoman, hvor en romlig kontekst skaper et metafysisk forhold mellom sinn og materie. Tilskueren konfronteres på et emosjonelt nivå, og bruk av abstrakte virkemidler vitaliserer medmenneskelighet og empati for en vanskeligstilt gruppe. 

Pedersen_Margrethe 

Margrethe Pedersen: Ofoten uten L

Du har sikkert hørt om Lofoten, men hva med nabodistriktet, Ofoten? I mitt prosjekt utforsker jeg huden som medium for formidling av stedsidentitet. Resultatet ble en serie illustrasjoner inspirert av Ofotens natur og historie.

 Rafen_Sebastian_Morch

Sebastian Mørch Rafen: Skatebinge

Har du noen gang vært i en ballbinge? Tenk om det fantes skatebinger? I oppgaven min ønsker jeg jeg å formidle konseptideen skatebingen til både brukere og investorer/sponsorer ved hjelp av visuelle virkemidler.

 Stadheim_Marte_Teigen

Marte Teigen Stadheim: Fersk - ditt digitale kjøleskap

Har du noen gang tenkt over hvor mye mat du kaster? Glemmer du hva du har hjemme når du står i butikken? «Fersk» er en applikasjon for smarttelefoner som hjelper deg å kaste mindre mat.

Stensen_Anders 

Anders Stensen: Disputed Territories

Israel-Palestina-konflikten er kun én av flere hundre territorielle disputter mellom stater. "Disputed Territories" er en serie silketrykkede plakater, laget for å informere og skape oppmerksomhet om grenser, territorier og konflikter.

 Thygesen_Vilde_Mahle

Vilde Mahle Thygesen: "I dag var i går i morgen"

"I dag var i går i morgen" er en samling bestående av sterkt personlige tekster, fotografier og annet visuelt materiale fra mine gjenlevende besteforeldres liv. Verket kan ses på som er arkiveringsprosjekt, som på levende vis nedfeller bilder, opplevelser og følelser som har utspilt seg i løpet av 80 år. Boken følger tre mennesker preget av en verden under stadig forandring, og er en nærværende, poetisk visualisering av en virkelighet som i økende grad flakker mellom skjermbasert virtualitet og fysisk taktilitet.

Publisert: 17.04.2015 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 21.05.2015 av Gard Andreas Frantzsen