Kunstlanding

Bachelorutstillingen 2015 - kunst

Her er oversikt over bachelorstudentene i kunst som stiller ut i Strømgaten 1.

Utstillere:
Anahita Asgharnejad, Daniel Johansen Askeland, Gard Aukrust, Jonas Silfversten Bergman, Maria Blom, Kajsa Håkansson Bolve, Erik Bromö, Rosamunde Brüsch, Peter Dean, Gabriel Nils Edvinsson, Åsne Eldøy Eilertsen, Ingrid Skåland Eriksen, Sigrid Fivelstad, Gabriella Forzelius, Jostein Ossian Fox, Tova Fransson, Maria Magdi Elisa Gabraeil, Agnes Maj Ebba Gry, Ragna Sverresdotter Haugstad, Joseph Geir Helland, Madeleine Aimeè Hofsøy, Håvard Holmefjord, Erik Tonning Jensen, Henning Andre Klungtvedt, Henrik Koppen, Øystein Larssen, Christian Grindvold Lie, Eli Maria Lundgaard, Anna Kubista Löfman, Karl Jonas Erik Malmberg, Thea Meinert, Johan Larsson Melander, Henrik Vicente Jøntvedt Mollestad, Knut Eirik Molvik, Miriam Skiaker Myrstad, Mone Noberta Nedberg, Ditte Dalsgaard Nielsen, Mari Sivertsen Norddahl, Beatrice Persson, Malin Peter, Stefan Plahn, Ina Rebecka Porselius, Irene Steinsland, Ruben Karijord Stokke,, Jorunn Marie Rødli Systad, Vilje Celin Kern Vestenfor, Tore Winsents

Anahita

Anahita Asgharnejad:

Daniel Johansen Askeland

 Daniel Johansen Askeland
 
Daniel Johansen Askeland jobber med tegning, maleri og installasjon satt innenfor en sosial kontekst. Arbeidene forsøker å speile hendelser, stemninger eller essensen i ulike situasjoner.

 Gard 04

Gard Aukrust:


Jonas Silfversten Bergman

Jonas Silfversten Bergman:
Petroleum hydroxide - so far, so good

 

Maria Blom Khib Nettside

Maria Blom: 
Plutselig, maleri

Baku2012kajsabolve

Kajsa Håkansson Bolve:

Falcor Altar - Those Who Don't Believe In Magic Will Never Find It.

Erik Bromoe Bild 300Dpi

Erik Bromö:

"Det var väl för att samla upp regnvatten, den stod väl antagligen under en stupränna, en orange
stor plastbalja. Och efter det så aldrig någonsin en balja med vatten ståendes så. Det var ju regnvatten som man sen kanske använde till att vattna en annan gång. Men det är ju alltså livsfarligt."

Rosamunde Dora Bruesch

Rosamunde Brüsch:
DimentionXplo6000

Peterdean Bak2012

Peter Dean:

«Nå sitter jeg med ryggen lent mot Kari. Stammen ligger perfekt mellom skulderbladene mine og for hvert vindkast kjenner jeg vinden forplante seg ned gjennom ryggen min. Det er som om vinden og treet har blitt en forlengelse av meg. Heller kanskje omvendt - at jeg er en forlengelse av treet og av vinden.»

Gabriel Edvinsson

Gabriel Nils Edvinsson: 

 "GLOBAL NATIONALISM" 

"The map is not the territory" 

 Tilinfonetkhib

Åsne Eldøy:

udefinert/udefinerbar ubestemmelig, se ubestemt, vag.

ubestemt alminnelig, diffus, flytende, konturløs, løs, svevende, tåket(e), ubestemmelig, udefinerbar, uklar, upresis, usikker, utflytende, vag; tvilrådig, ubesluttsom, vankelmodig, gråsone.

grå|sone

 I          uregulert område

II         i overført betydning: udefinert område; uoversiktlig område
befinne seg i en g-

 Ingrid02

Ingrid Skåland Eriksen: 

 

 

Sigrid Sorthvit

Sigrid Fivelstad: 

Sigrid Fivelstad gjer heile utstillinga om til ein konkurranse. Ved hjelp av ein jury med representantar frå politikken, næringa, kunsten og sporten, skal ho kåre vinnaren av bachelorutstillinga 2015. I utstillinga syner ho pidestallar som er satt saman til ein sigerspall, første-, andre-, og tredjeplassen, får ta plass på pidestallane og mottek ein gull-, sølv- og bronsemedalje. Vinnaren vil også motta Sigrid-statuetten.

 Forzelius2

Gabriella Forzelius: 

Dance was the only thing that populated my life and made it magical.
I did it.
Dance never left me.
Everything can potentially become a dance.

Its about you and me.

When you see me, see you

I have the feeling that my personality is changeable, I become you, you become me.

Or did I mix it up.

I dont think so there is something between us.

Stay there I will just change into something more comfortable.

 Jostein 01

Jostein Ossian Fox: 

 

 Tova Fransson

Tova Fransson: Bruket.

Det är tegel och korrugerad plåt som är röd.
Piporna på taken är ljust turkosa.   

Om man tar höger från gamla kartongen, förbi det nya lagret men innan kall-lagret,
kommer man till skorstenen med den gula texten. Sparas.

 

 

 Maria Magdi Elisa Gabraeil

Maria Magdi Elisa Gabraeil: 

"An Act Concerning Aliens, 1798"
Ready mades, terracotta clay, sound, performative ritual

 

 Agnesgry 3

Agnes Maj Ebba Gry: 

 Ragna Sverresdotter Haugstad

Ragna Sverresdotter Haugstad: 

BOKS UTEN FRUKT

/jolly frutta

 

 Baku2012 Joseph Helland

Joseph Geir Helland: 

Using the bodies up as we go
We're soul alone
And soul really matters to me
Take a look around
You're out of touch
I'm out of time (time)
But I'm out of my head
When you're not around
Reaching out for something to hold
Looking for a love
Where the climate is cold
Manic moves and drowsy dreams
Or living in the middle
Between the two extremes
You're out of touch
I'm out of time (time)

 Aimeé

Madeleine Aimeè Hofsøy: 
Fanen

Marie Høeg. En kvinne som var forut sin tid. Hun. Mitt ikon.

Vårt første møte:

”Jeg går oppover Storgata hjemme i Horten. Der står hun på fortauet på utsia bokhandelen. Hun ser på meg med et lurt og mysende blikk. Solen henger lavt på himmelen. Hun har den i ryggen. Jeg får den i øynene”.

Historie.

Røtter. Jord. Treet.

Biter er lappet sammen som historier. Fanen. Det er fragmenter fra ulike tider og forskjellige personer. De har etterlatt seg spor. Langsomme prosesser. Tiden det tar å skape er verdifull med tanke på tradisjon og materialets historie. Det er en fane. Marie er fanen. Hun er symbolet. Mitt symbol på frihet, kvinnekamp og råskap.

 Haavard Holmefjord 02

Håvard Holmefjord: 

 

Erik Tonning Til Khibno

Erik Tonning Jensen: 

475 kg semantisk uladd bygningsmateriale av billig og standardisert karakter befinner seg i en konstant flyt mellom ulike liminale rom. I hver stedlig forflytning rekonfigureres samlingen; den blir tektonisk, samtidig som den langsomt slites opp. På åpningskvelden bæres samlingen mot Strømgaten før den demonteres og forsvinner igjen.  

 Henning 1

Henning Andre Klungtvedt: 

 

Hkoppen

Henrik Koppen: Giving and Taking

Henrik Koppen viser ein serie performancar i møte med ein videoinstallasjon under årets bachelorutstilling, der han jobbar med væsker frå ulike treslag som materiale. Han sankar, foredlar og konsumerer bjørkesevje, furunålsolje og rognebærsaft i ritualistiske performancar der både naturvitskap og mytologi er sentrale element. All materie i verda kan verte flytande, alle former kan oppløysast. 

 

Katalogoeysteinlarssen

Øystein Larssen: 

 

Christian Grindvold Lie

Christian Grindvold Lie: 
STJERNENATT

Hvordan står det til med deg? Har du det bra?

 

 

 

Lite Nettside Baku2012 Eli Maria Lundgaard

Eli Maria Lundgaard: 

I mørket er alt svart. Jeg kjenner bakken under føttene mine, men jeg føler også et annet underlag; Jeg kjenner slanger, snegler og tusenbein. Den lille skyggen fra en mus som rasler bak en busk om dagen, er om natten blitt en enorm skygge, som omringer meg. Et usynlig monster som lever i buskene. Den lille, harmløse raslingen, er nå overveldende fra alle kanter. Mørket er fysisk og monsteret er psykisk. Jeg er mer redd for monsteret enn for mørket. Jeg vet at mørket bare er der om natten.

 Annakubista Mina Menn

Anna Kubista Löfman: 

“I felt like screaming out loud, All I wanna do, all I wanna do,

All I want to do, Is look at you, looking at you, baby”

MC5 - Looking At You (1970)

 

 

Jonas Malmberg

Jonas Malmberg: 

Vårt liv är lika ändlöst som vårt synfält är gränslöst. 

 

 Thea

Thea Meinert: 

It might come off as abstract.

Johan Melander

Johan Larsson Melander: 
It`s Learning 

Henrik Vicente Mollestad

Henrik Vicente Jøntvedt Mollestad: 

When your cat is stuck in the wall and you throw ham on it.

 Nettsida Knuteirikmolvik

Knut Eirik Molvik: 

 

Miriam Skiaker

Miriam Skiaker Myrstad: 

follow me on instagram: younggirl.3

Mone Katalog

Mone Noberta Nedberg: 

Human Habitation Forms (Mobile)

Airplane. Automobile. Bender tent. Boat. Bus. Campervan. Campsite. Ferry. Hot air balloon. Houseboat. Mobile home. Portable building. Public transport. Recreational vehicle. RV park. Ship. Spacrcraft. Tent. Train. Passenger car. Travel trailer.

Traditional tent types

Bell tent. Chum. Fly. Goathi. Kohte. Lavvu. Loe. Nomadic tents. Pandal. Sbley tent. Tarp tent. Tipi. Wigwam. Yurt.

 

Ditte Dalsgaard Nielsen

Ditte Dalsgaard Nielsen: 

Det er kombinationen af fund og minder. 
Indtryk og aftryk, som bliver gemt, glemt, og fundet igen.
Det er de nye helheder. 
Som jeg ser dem eller som du ser dem.
Lige frem, på hovedet eller bagsiden måske.
Jeg ser og du ser ikke. Eller omvendt.

Mari S Norddahl

Mari Sivertsen Norddahl: 

Mari S. Norddahl (f. 1990) arbeider med skulptur, installasjon og performance. Arbeida tar utgangspunkt i formar eller tema som kjennes framande for kroppen, men som følgjer ein organisk estetikk og har ein likskap til det kroppslege. Ho er interessert i korleis vi ser på oss sjølve, korleis normer og førestillingar påverkar vår kollektive oppfatning, og korleis den personlige oppfatninga vert forma av dette. I bachelorprosjektet formidlar ho ei kjensle av å vere i transformasjon, av å vere både subjekt og objekt. Det ubehagelige ytre, trekker fram kjensler vi har gjømt bort i undermedvitet.

Persson

Beatrice Persson: 

one's own understanding of the meaning, apprehend and represent the means of art. 

As if placed in the ground, hidden and concealed in the position or interval that separates (two things)

Malin Peter

Malin Peter: 
Note to self - et kammerspill

En fragmentert dialog mellom tre personer som vekselvis kommer sammen og fører en samtale med seg selv. De navigerer fritt mellom refleksjoner om tro, litteratur, meditasjon, Kafka og mojitos. Manuset er satt sammen av notater som lesere har gjort i margen av bøker funnet i bibliotekene i Bergen.

Performancen vil utføres to ganger under utstillingsperioden.

 Stefanplahn01

Stefan Plahn: 

Ina Porselius

Ina Rebecka Porselius: 
Här är min syster

Jag ville uppfylla min lillasysters dröm så jag tog henne till Tokyo.

Filmen är ett porträtt av min syster och vår gemensamma resa till Tokyo. I filmen försöker jag lära känna min syster. Vem är hon? Vad drömmer hon om? Vad är hon rädd för? Vad vill hon? Vad är min roll som syster? Min syster fastande i livet när hon var tretton år gammal, då hon började må psykiskt dåligt.

 Filmen är en kärleksförklaring till min syster, oavsett våra olikheter, vem hon är, vad hon tycker. Så är hon min syster och jag älskar henne för det.

Jag ville uppfylla min dröm så jag tog min lillasyster till Tokyo.

 

 Irene Steinsland 01

Irene Steinsland:

"Jeg tenker på interaksjon: gjensidig påvirkning. Når en gir, mottar en annen. Og visa versa: deltar du, svarer det."

Irene Steinsland, 2015

 

 Ruben

Ruben Karijord Stokke:

Jorunn M

Jorunn Marie Rødli Systad:

Ingenting er planlagt i naturen, men likevel har alt sin naturlige plass. Vi er her for så å bli borte. Hva husker vi, og hva vil bli husket? Tiden og rommet henger sammen. Man kan si at tiden bare eksisterer i øyeblikket, men likevel prøver vi å åpne opp for større refleksjoner. Jeg fotograferer det jeg ikke kan male og maler det jeg ikke kan fotografere. Der fotografiene er små øyeblikk av dokumenterte minner, blir maleriene en abstrahert beskrivelse av livene våre. Kan fargene si noe om en poesi jeg finner i hverdagen? Å male er å tro på en illusjon. Fargene forteller om meningsfullhet. 

 Vestenfor Vilje Celin Kern

Vilje Celin Kern Vestenfor:

begin with reading texts

translate etc.

foucault, rimbaud poem +

 

write something connected to

intention, semester plan

text

 

transfer video material

 

wash linen + towels + socks

+ running shoes

 Torewinsents 01

Tore Winsents:

Nam Phuong Nguyen

   

 Publisert: 17.04.2015 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 09.06.2015 av Gard Andreas Frantzsen