Anna Birna Bjørnsdottir mottar Statsbyggs studentpris

Statsbyggs studentpris til Anna Birna Björnsdottir

Statsbyggs studentpris for fremragende løsning gikk i år til Anna Birna Björnsdottir for prosjektet "Vitamine N for Nature". Juryen har valgt å legge vekt på et prosjekt preget av eksperimentelle og nyskapende studier. Vinneren har valgt en ambisiøs oppgave og gjennomført den på en overbevisende måte.

Juryens begrunnelse:

"Kandidatens problemstilling er å bruke natur som virkemiddel for å forbedre mental helse. Dette har hun gjort ved å planlegge et behandlingssenter for familier i sin hjemby Hveragerði på Island - et sted hvor de kan få hjelp til å løse problemer og knytte sterkere bånd til hverandre.

Prosjektet viser på en overbevisende måte hvordan kandidaten har arbeidet med integrering av naturen, helt fra idécollage med beskrivelse til ferdige tegninger og visualiseringer. Kandidaten viser at hun har en sterk formsans og er kreativ og lekende i plan, møbeldesign og materialvalg. Her integreres den islandske naturen i anlegget på en iøynefallende og estetisk måte. Byggene er fint formet inn i landskapet og er nok minst like spennende å oppholde seg i på dagtid som på kveldstid. Vi ser at belysning og naturlig lys også har vært et fokusområde.

Kandidaten har lagt stor vekt på terapirom, familiehytter og sammenknytning av fellesbyggene med en innendørs hage som har et tak utformet i glass og tre. Juryen opplever at det er laget helhetlige løsninger der elementene harmonerer godt med byggets formål og konsept. Det antas at den utstrakte bruken av naturlige materialer gir bygget en nærmest terapeutisk effekt i seg selv, noe som fører til høyere trivsel for brukerne. Samspillet man finner mellom arkitektur og interiørarkitektur i dette prosjektet gir spennende løsninger med svært høy arkitektonisk verdi.

Selv om det ikke er beskrevet, ser vi at prosjektet inneholder store gangpassasjer og HC-toaletter. Familiehyttene er store og oversiktlige med god fremkommelighet."

Overrekkelse Statsbyggs studentpris

Om Statsbyggs studentpris
Prisen ble delt ut på åpningen av masterutstillingen i design på USF Verftet 2. mai 2014. Prisens formål er å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier av møbel- og romdesign/interiørarkitektur blant fremtidige generasjoner av interiørarkitekter.

Prisen utdeles til ett eller flere studentprosjekt på masternivå for særlig nyskapende og velgjennomført prosjektarbeid utført i tråd med statens føringer innen arkitekturfeltet.

Statsbyggs studentpris for fremragende mastereksamen i design med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur er på 20 000 kroner.

Statsbygg har vektlagt følgende kriterier og motivasjon for utdeling av studentprisene:

 • Stimulere til utvikling av interiørfaget

 • Bidra til å synliggjøre og hedre studentprosjekter som ivaretar innovasjon og nytenkning

 • Stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier innen møbel - og romdesign

 • Studiepris til én eller flere masteroppgaver som viser nyskapende og velgjennomført prosjektarbeid i tråd med statens føringer innen arkitektur og design.

 • Kvalitet og formmessig klarhet med tanke på:
  Identitet
  Praktisk brukbarhet
  Estetisk verdi

 • Prosjekter som ivaretar følgende kriterier på en god måte:
  Miljø - og energieffektive løsninger
  Universell utforming

De andre nominerte prosjektene var "Rom som viser vei - Wayfinding" av Pernille Akselsen og "Rom å møtes i - et trygt og verdig liv i Kibera" av Elisabeth Våpenstad Holm. 

Les mer om prosjektenePublisert: 05.05.2014 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin