design-jam-SUBSTANS.jpg

Masterseminaret i design - Substans og designjam

I tilknytning til utstillingen holdes hvert år et fagseminar som knytter seg til temaet og løfter prosjektene og design inn i en større sammenheng.

Utgangspunktet for innholdet på seminaret er det felles temaet som springer ut i fra studentene sine prosjekter. Studentene er på denne måten selv aktive i planleggingen av innholdet.

Avd. for design inviterer aktører, også fra andre fagfelt, fra hele verden. På denne måten settes design inn i en større samtidskontekst, og sammen leter vi etter tendenser gjennom foredrag og refleksjon. Denne drøftingen av temaet foregår midt blant studentenes prosjektpresentasjoner i utstillingslokalet. For å belyse "Designing Human Interaction", kommer Hoon Kim fra Why Not Smile i New York, Vinay Venkatraman fra Copenhagen Institute of Interaction Design, og Jenny Pfau fra Cradle to Cradle.

Seminaret blir avløst av design-jam, der regionale og lokale fagutøvere kommer sammen for å inspirere hverandre. Jammen byr på siste nytt, og setter fokus på et levende og interessant designmiljø i Bergen.

KHiB og Design Region Bergen samarbeider om denne årlige hendelsen.

Tid: 24. april kl. 14-21

Sted: Kunstmuseene i Bergen - sentrum, Permanenten

Publisert: 28.03.2012 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin