Ariane Birkeland - MAdesign

Avgangsutstillinger 2011

Noen av studentene ved KHiB har dokumentert sine eksamensarbeider og gjort dem tilgjengelig på våre nettsider. Her finner du et utvalg av arbeider fra Avgangsutstillingene 2011 - hovedsakelig fra master kunst og bacheloreksamen.