Keramikk-BA2011-04.jpg

Avgangsutstillinger 2007

Ved enden av hvert studeår inviterer KHiB til å se resultatene av hva studentene har lært og utført i løpet av sine studieprorgam.

Bachelor- og masterstudenter er ved et veiskille i sin utvikling, og det vi tror det er veldig interessant for publikum å se eksamensarbeidene.