USF Verftet

Masterseminaret i design og workshop - Substans 2013

I forbindelse med Masterutstillingen i design 2013 - Substans, arrangeres workshop (19. april og 23. april) og seminar (25. april) som tematiserer designs samfunnsrolle.

Seminaret handler om å utvikle konkrete designløsninger på problemer - gjennom å involvere befolkningen på et sted i designprosessen (co-design) og ved å designe adferd mer enn fysiske produkter.

Kan designprosesser med en slik tilnærming være et mer effektivt alternativ til tradisjonelle byråkratiske måter å håndtere samfunnsutfordringer på, med raskere vei fra tenkning og planlegging til gjennomføring?

Workshopen handler om det samme, på et enda mer praktisk og løsningsorientert plan - med Nygårdsparken som case. Parken ligger der som et tilsynelatende uløselig problem etter mange innspill og forsøk på tiltak som ikke har gjort forholdene bedre.

Resultatene av workshopen presenteres mot slutten av seminaret. Workshopen er del av et kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for design, KHiB, ved Linda Lien og Bente Irminger.

Blant foredragsholderne på seminaret er:
Chris Boyko fra Imagination Lancaster, UK: "Using Design in Urban Areas to Affect Behaviour Change, User Involvement and Improve Social Issues"
Anette Væring fra Mind Lab, Danmark: "Design gjennom brukerinvolvering og design av adferd"

Seminaret avsluttes med en paneldiskusjon.

Innledere
Benedicte Brinchmann Eie fra Greenudge; Leif Verdu Isachsen fra Norsk Form; Thomas Anthun fra Megafon.

Sted
Sted for både workshop og seminar er USF, der også årets masterutstilling presenteres.

MA design 2013 plakat

Publisert: 10.04.2013 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin