Kollasj.jpg

Studentarbeider

Studentene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen viser arbeidene sine på ulike arenaer.