Styret 2016

Kunst- og designhøgskolens styre og ledelse

Kunsthøgskolen øverste myndighet ligger hos styret og ledelsen.

Styret ved KHiB ledes av rektor Gerd Tinglum. Den løpende driften er delegert til Ledergruppen ved KHiB, som består av avdelingslederene og enhetsledere.

Les mer om styret ved KHiB.