Verksted-masker-HMS

Tre- og metallverkstedet i C. Sundts gate 53

Kristian Skjold er verksmester i C. Sundts gate og drifter lakkrommet, støperommet og tre- og metallverkstedet.

Kristian-Skjold.jpgKristian Skjold er verksmester i C. Sundts gate (80%). Han drifter og vedlikeholder lakkrommet, støperommet og tre- og metallverkstedet på avdelingen. Han har også ansvar for teknisk veiledning av studentene i praktisk oppgaveløsning på og utenfor verkstedene. Kristian Skjold fordeler og tilrettelegger arbeidsplasser, seminarer og workshops og opptak, samt materialsalg og utlån av verktøy og nøkler. Han holder også kurs for studentene i sikkerhets- og ordensrutiner.

Sted
Verksmesterkontoret er lokalisert i 1. etasje i C. Sundts gate 53.

Arbeidstid
Verksmester har arbeidstid mellom kl. 07.30 og 15.00, mandag til fredag.

Kontortid
Verksmester har kontortid mandager.

Materialsalg
Verksmesteren står for salg av et enkelt utvalg materialer, hovedsakelig trevarer/metall. Salget foregår mandager og torsdager mellom 13.30 og 14.00 og baserer seg på forhåndsbetaling med kort fra treverkstedet i C. Sundts gate 53. Oversikt over materialer med prisliste kan fåes ved henvendelse til verksmester.

Utlån av nøkler og verktøy
Nøkler til prosjektrom, verkstedsnøkler for tre/metall, lakkrom, støperom og oppbevaringsskap kan lånes av verksmester mandager mellom 11.00 og 12.00.

Verksmester låner også ut et standardutvalg håndverktøy og verktøy mandager og torsdager mellom 13.30 og 14.00. Innlevering av låneverktøy er lagt til samme tidspunkt.

Verksted-kunstakademiet-2.jpg

Lakkrommet og støperommet
Lakkrommet og støperommet ligger ved siden av hverandre i femte etasje i C Sundts gate 53. Rommene gir mulighet til overflatebehandling og 3D-jobbing med stoffer/materialer som krever egne vernetiltak og ventilering.

Lakkrommet gir etter forskriftene i hovedsak anledning til lakkering med bruk av spraybokser, dette grunnet mangel på blanderom.


Verksted-maleriom-kunstakademiet.jpg
Det er dessverre ikke anledning til pussing eller utstrakt skjæring av eks. polyester eller herdeharpiks som epoxy etc. Kort innføring i praktisk bruk, sikkerhet og ordensregler for rommene gir tilgang til lån av rommene for 3 dager av gangen.

Tre- og metallverkstedet
Tre/metallverkstedet er bra utstyrt og rommer de mest grunnleggende maskiner for verkstedspark. Verkstedene ligger i byggets høyre inngang i første etasje.


Verksted-kunstakademiet-5.jpg
Verkstedene holdes åpne innenfor verksmesters arbeidstid, kl. 07.30 - 15.00. For adgang utover dette kan studenter med gjennomført sikkerhetskurs fra KHIB få adgang til verkstedene også på kveldstid.
  
Sikkerhetskurs
Sikkerhetskurs er obligatorisk for adgang til verkstedene. Kursene finner sted tidlig på høsten for førsteårs bachelorstudenter og masterstudenter og i januar for andre studenter.

Verksted-kunstakademiet-6.jpg

Verksted-kunstakademiet-7.jpg

Metallverksted, avdeling for kunst

Publisert: 01.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin