marhaug_kelly_topograhpies

Institutt for kunst

Institutt for kunst kjennetegnes av et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer, åpne samtaler og kritiske diskusjoner. Vi har kompetanse i 8 fordypninger: Maleri og tegning, skulptur og installasjon, keramikk og leire, tidsbasert kunst/performance, nye medier (lyd/video), tekstil, grafikk, og fotografi.

Bilde: Fra KU-prosjektet Topographies of the obsolete, Rita Marhaug og Traci Kelly, performance. Foto: Bjarte Bjørkum.

Forholdet mellom teori og praksis, utviklingen av et relevant begrepsapparat, og balansen mellom produksjon og refleksjon, står sentralt i samtidens kunstutdanning.

Instituttet har et bredt utvalg av verksteder som anvendes både i undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og knyttet til og utvikles av fordypningene.

En bredt sammensatt fagstab, med ansatte som selv er aktive på kunstscenen i Norge og internasjonalt, er en forutsetning for et levende undervisningsmiljø på avdelingen. Fagstabens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning står sentralt og danner grunnlaget for undervisningen.

Vi legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som inkluderer ansattes individuelle kunstneriske arbeid, tematiske fellesprosjekter og kritisk dialog og refleksjon tett knyttet til det faglige arbeidet. Vi anser denne helheten som en forutsetning for å drive kunstutdanning på høyt nivå.

Institutt for kunst tilbyr ca. 175 studieplasser på BA og MA nivå, i tillegg til stipendiatstillinger tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet har ca. 45 ansatte som er organisert i to grupper for kunstnerisk utviklingsarbeid. Hver gruppe ledes av en KU-leder og er satt sammen av ansatte fra ulike fordypningsområder slik at hver gruppe har en flerfaglig karakter. Vår ambisjon er å initiere og gjennomføre større flerfaglige kunstneriske utviklingsprosjekt, også med ekstern finansiering.Publisert: 01.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 17.01.2017 av Mia Kolbjørnsen