marhaug_kelly_topograhpies

Institutt for kunst

Institutt for kunst kjennetegnes av et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer, åpne samtaler og kritiske diskusjoner. Vi har kompetanse i 8 fordypninger: Maleri og tegning, skulptur og installasjon, keramikk og leire, tidsbasert kunst/performance, nye medier (lyd/video), tekstil, grafikk, og fotografi.

MAkunst-fotografi.jpg

Fotografi

Det fotografiske bildet er en av hovedreferansene innen moderne og postmoderne kunstdebatt, og anses som et viktig utgangspunkt og møtested innen dagens kunstfelt.

Grafikk-01.jpg

Grafikk

Hva kan grafikk være, hvordan ser vi på grafikk, og hvilken rolle kan den spille isamfunnet? Dette er viktige spørsmål for fagområdet.

Conversations-nov-2011.jpg

Keramikk og leire

Her kan du lese mer om den faglige kompetansen innen fordypning keramikk og leire ved KHiB.

Maleri-kunsakademiet

Maleri og tegning

Studentene bruker tegning daglig for å teste ut nye ideer og for å løse problem innen ulike prosjekt. Innenfor maleri er det særlig fokus på å videreutvikle forståelse for hva maleri kan være i alle dets former.

Nye medier 1

Nye medier (lyd/video)

Studiet i nye medier fokuserer på elektronisk og digitale plattformer.

Performance-Wallin-2008.jpg

Tidsbasert kunst/performance

Performativitet har vært et av nøkkeltemaene i de siste års kunstneriske diskurser.

BA-kunst2011-akademiet.jpg

Skulptur og installasjon

Her kommer mer omtale om fordypning i skulptur.

Tora B - Mind The Gap - BA 2011

Tekstil

Tekstilkunsten har fått fornyet oppmerksomhet i samtidskunsten. Den visuelle kunsten benytter seg av tekstile teknikker, materialer og estetikk både gjennom gamle håndverkstradisjoner og nyere teknologiske verktøy. I dag jobber mange kunstnere med tekstil i forhold til rom og arkitektur, funksjon og installasjon.