Tord prosess.jpg

Visuell kommunikasjon

Med innlevelse og innsikt utvikler fagområdet Visuell kommunikasjon strategiske, bærekraftige og funksjonelle løsninger for mennesker i en verden i stadig forandring.

Visuell kommunikasjon er et mulighetsskapende designfag i kontinuerlig bevegelse, der utøverne i stor grad definerer retningen.

Vi arbeider med visuell kommunikasjon, med naturlige fordypninger innen grafisk design, illustrasjon og interaksjonsdesign. Vi er grafiske designere, illustratører, motion graphics, animatører. Vi er lidenskapelig opptatt av estetikk, og lar oss bevege av finurlige typografiske detaljer og illustrasjoner med nerve. Vi utfordrer gjerne faggrensene, og samarbeider like godt med offentlige forvaltninger, som sammen med kommersielle aktører. I tillegg arbeider ansatte og stipendiater med ulike designfaglige utviklingsprosjekter.

Innen design er det i dag stor vekt på menneskesentrerte designprosesser. Fagområdet Visuell kommunikasjon utforsker brukermedvirkning og co-design, hvor skillet mellom designer og bruker, profesjonell og amatør viskes ut. Vi utforsker tema slik som medvirkning og stedsidentitet for mennesker i et stadig mer kompleks verdensbilde. I KU-prosjektet "Not storytelling, but storychanging" ser vi tverrfaglig på verktøy for å synliggjøre muligheter og skape lokal handlekraft. Vår arbeidsmetode handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, ikke kun produsere.

Flere prosjekter ved fagområder tar utgangspunkt i fortelling og fortolkning.  Alle kommuniserer vi ulike historier ut til samfunnet. Å bryte opp narrativ eller å ta utgangspunkt i non-lineære beretninger gir grunnlag for fornyet tolkninger av omgivelsene våre og er en utforsking inn i nye scenario og andre verdensforståelser. Det er også en kommenterende tilnærming som gir oss mulighet til kritisk å reflektere over samfunnsprosessene rundt oss. En tilnærming er hvilke sammenhenger fortolkning og fortellende element som fenomen kan ha til skapende prosesser, og hvordan eksperimentering med visualisering som verktøy kan synliggjøre muligheter og realisere ideer.

Design i det moderne samfunn er et fagfelt med konstante berøringspunkter til andre fagfelt. Våre ansatte på fagområdet jobber faglig bredt som krever kunnskaper utover designfagets tradisjonelle teori og praksis. . Fagområdet Visuell kommunikasjon er internasjonalt og svært tverrfaglig orientert med et mangfoldig nettverk. Dette former nettopp faget til å være initiativrikt og innovativt.  

Fagområdets store fordel er samarbeidet med dyktige bransjefolk fra inn- og utland, enten det er grafiske designere fra større designbyråer, prisvinnende bokdesignere eller unge illustratører på veg opp og fram. Noen kommer for å vise arbeider og dele erfaringer gjennom korte foredrag og presentasjoner, andre holder lengre kurs i utvikling av logoer eller filmvignetter. En rekke nasjonale og internasjonale aktører er også involverte i fagstabens pågående designfaglige utviklingsprosjekter.

Verksteder og laboratorium
Fagområdet Visuell kommunikasjon holder til i Kong Oscars gate 62 i Bergen sentrum. Fagstaben har arbeidsverksted og kontorer i 3. og 4. etasje. Studentene har arbeidsrom og prosjektrom i 1., 2., 4. og 5. etasje. I Kong Oscars gate 62 er det også forelesningssal og video-, foto- og lydstudio i kjelleren, samt farge,- form og romlab i 3. etasje.

arve-haaland-utstilling-2012.jpg Illustrasjon-av-Liv-Andrea-Mosdøl.jpg Kate1.jpg
Torkell-Bernsen-iHimmelsynet.jpg PictogramMe_.jpg Irminger-Lien-identitet-Laksevåg.jpg
Workshop-PictogramMe.jpg