PPU-2011.jpg

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning ved KHiB er en pedagogisk påbyggingsenhet der det kunstfaglige perspektivet står i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse.

Undervisningen innen PPU er oragnisert under Avd. for design.