Lars-Tornoe-MAdesign2005.jpg

Verksteder og arbeidsrom på design

Møbel- og romdesign/interiørarkitektur har et treverksted og et metallverkstedverksted i Marken 37 og tilgang til datalab for designstudenter i 4. etasje i Kong Oscars gate 62.

Kunsthøgskolens treverksted og metallverkstedverksted i Marken 37 ligger vegg-i-vegg i første etasje. Det gjør det enkelt å realisere idéene sin uavhengig av materialvalg: Det er kort vei til kompetanse, fasiliteter og materiell. Øivind Eide og Svein Orrebakken er verksmestre. Opplæring og bruk av verkstedene skjer klassevis for studentene på bachelorstudiet i møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Verkstedskurs er obligatorisk for tilgang til verkstedene.

Treverksted-design-01.jpg

Treverkstedet
Treverkstedet er bra utstyrt og rommer de mest grunnleggende maskinene for verkstedpark. Verkstedet er lokalisert i første etasje i Marken 37 (innerst til høyre i atriet). Verksmester og høgskolelektor Øivind Eide holder orden på maskinparken og gir veiledning til studenter. Kontoret hans ligger innerst til venstre i verkstedet. Verksmesteren er normalt tilgjengelig mellom kl. 8.30 og 15.30 alle hverdager.

Treverksted-design-02.jpg
Moderne maskiner for trebearbeiding. Arbeidsbenker. Materialrom.

Arbeidsrom, treverkstedet
Like innenfor treverkstedet ligger et arbeidsrom med høvlebenker og festekniper for bruk i direkte tilknytning til arbeid inne på verkstedet.

Arbeidsrom-treverksted.jpg

Metallverkstedet
Metallverkstedet består av grunnleggende maskiner for enklere oppgaver. Det er lokalisert i første etasje i Marken 37 (midtveis, inngang fra atriet). Svein Orrebakken er verksmester på metallverkstedet. Han har en 50%-stilling. Tilstedeværelsen hans er i hovedsak synkronisert med undervisningen på bachelorstudiet i møbel- og romdesign/interiørkitektur og ellers etter behov. Verksmesterens kontor ligger innerst til venstre på treverkstedet, ved siden av kontoret til Øivind Eide.

Metallverksted-design-04.jpg

Maskinvare for kutting og tilpassing av ulike typer metall. Materiallager.

Metallverksted-design-03.jpg

Prosjektrommet
Lokalisert i første etasje i Marken 37 (innerst til venstre, inngang fra atriet). Plass for kortere prosjekt, gruppearbeid, gjennomganger. Lakkeringsskap. Oppbevaring av prosjektutstyr. Suppleringsrom til verkstedene.

Prosjektrom-design.jpg

Se mer på høyre side (sidebar):

- Les om KHiB-studentenes deltakelse på den årlige internasjonale møbelmessen i Stockholm
- Les om bachelorstudiet i møbel- og romdesign/interiørarkitektur
- Les om fagområde møbel- og romdesign/interiørarkitektur

 

Publisert: 28.11.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin