100percent-Norway-wall-in-the-atrium-in-Marken-37_6_Photo_Kjetil Helland.jpg

Fagområde møbel- og romdesign/interiørarkitektur

Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere.

Hos oss skapes møbel-, romdesign og interiørarkitektur som handler om mer enn å formgi. Det handler om å realisere potensialer og å utgjøre en forskjell i en verden i stadig raskere forandring. Det handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, ikke kun produsere. 

Mellom den analoge og den digitale tidsalder har materialerfaring kommet i bakgrunnen. Vår tilnærming er en praksisbasert hands on approach, hvor et viktig element er skiftende bruk av ulike materialer, teknikker og metoder som gir oss mulighet til å skru ned tempoet i utviklingsprosessen, og skape bedre tid til å reflektere over hva som skjer.

Woodstock er et årlig samarbeidsprosjekt sammen med Hordaland Fylkeskommunes tømrerlærlinger ved Arna videregående, som bygger storskala treskulpturer i byrommet på Vågsbunnen. Prosjektet inngår i "Treklang", et offentlig samarbeidsprosjekt hvor formålet er å sette fokus på tre, fornybare ressurser, bærekraft og klima. 

Møbel- og romdesign/interiørarkitektur ser på hvordan inkludering og deltakelse kan bedres gjennom multisensorisk opplevelse av form og rom. Nettopp fordi utforming av omgivelsene rundt oss i større grad styres av overordnede offentlige reguleringer og standarder, ser vi på mulige sanselige løsninger for å forbedre medvirkning og tilgjengelighet for mennesker i et stadig mer kompleks verdensbilde. Les gjerne mer om professor Eli-Kirstin Eide sitt KU-prosjekt «sanselig arkitektur» og stipendiat Erlend Bleken for utfyllende informasjon.  Vi utforsker tema slik som brukermedvirkning og stedsidentitet og i KU-prosjektet "Not storytelling, but storychanging" ser vi tverrfaglig på verktøy for å synliggjøre muligheter og skape lokal handlekraft.

Fagområdet har igangsatt et utadrettet prosjekt hvor fagmiljøet ved KHiB og designfaglige krefter på Vestlandet har blitt samlet gjennom «KHiB With Friends» for sammen promotere møbeldesign skapt ved og rundt institusjonen. Hovedformålet er å synliggjøre prosessene som ligger bak grundig designarbeid. Det oppnår vi gjennom å vise designfaglige prosesser hvor eksperimentering, utforsking, prøving og feiling vist i form av prototyper og mock-ups presenteres via masterprosjekter og realiserte produkter tilgjengelig på det internasjonale markedet. «KHiB With Friends» deltar på flere internasjonale utstillinger. 

Møbel-, romdesign og interiørarkitektur er et designfelt med mange berøringspunkt til andre fagfelt. KHiB, Bergen kommune og USF Verftet har gått sammen om å etablere Bergen designinkubator hvor nyutdannete designere får støtte til å etablere egen virksomhet og komme fort i gang med sine prosjekter. Målet med senteret er å styrke det designfaglige miljøet i Bergen, bidra til nye arbeidsplasser innenfor kulturbasert næring og sikre kompetente medarbeidere til virksomheter som allerede finnes i byen. Senteret skal være en møteplass der talenter kan utvikle seg i Bergen.

Fagområdet møbel- og romdesign/interiørarkitektur holder til i Marken 37.