Designhverdag.jpg

Institutt for design

Vi utdanner designere innen visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Avdelingen tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, og har for tiden fire stipendiater ansatt. Den faglige virksomheten omfatter individuelle og felles forskningsprosjekter og et utstrakt samarbeid med andre fagmiljø.

Interessert i studiene ved Institutt for design? Les gjerne mer om våre studier her.

Design er i dag mye mer enn hva du ser. Avdeling for design ønsker å forstå endringene i samfunnet i en utvidet sammenheng. Vår målsetning er å utvide vår forståelse av form, funksjon, identitet og kultur. Vi vil bryte tankemønster gjennom å være problemfinnere på lik linje som problemløsere. Hvordan vi som designere kan påvirke og stimulere til bærekraftig utvikling er et naturlig samfunnsansvar vi tar alvorlig, samtidig som det stiller store krav til oss.

Designutforming ved avdelingen handler i stor grad om prosess og metoder. Med forankring i tradisjon, håndverk, vitenskap, fortelling og filosofi orienterer design seg nødvendigvis ikke kun rundt et sluttprodukt. Verdiskaping skjer underveis i prosessen gjennom de valgene en tar. Med bruk av ulike teknikker og eksperimentering er kritisk refleksjon vårt viktigste verktøy for å finne nye bærekraftige løsninger. Gjennom ulike tilnærminger og metoder finner form og farge sin funksjon for folk der vi er, når vi er der.Presentasjonsvideo-Avdeling-for-design---KHiB.jpg

Designavdelingen på to minutter. Se video på Vimeo om Avdeling for design med eksempler på studentarbeider innen visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur (video: Førstemanuensis i Motion Graphics, Torkell Bernsen).

Avdelingen har et særskilt fokus på Form, farge og rom hvor spesifikke kurs foregår som laboratoriumsaktiviet i tegning, fargebruk og rom. Vi disponerer også et materialbibliotek og en lys- og lydlab som er viktige ressurser for designfaglig eksperimentering ved avdelingen.

Tradisjonelt har design vært knyttet til form og produkter, mens design i dag inkluderer brukerinvolvering, prosessfasilitering og tjenesteutvikling. Designprosjekter kan ha et lokalt utgangspunkt og gjelde noen få, eller være globale og knytte designere fra hele verden sammen i arbeidet med å løse samfunnsmessige utfordringer. Samtidig som designbegrepet har utvidet seg, har skillet mellom kunst og design blitt mindre tydelig. Design kan være ekspressivt eller strategisk, og ved Avdeling for design vektlegges begge deler.

Ved Institutt for design har alle faglige ansatte avsatt tid til forskning, som i vår skapende virksomhet også betegnes som kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Flere KU-prosjekter springer ut fra fagområdene visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign og interiørarkitektur. Instituttet har også et større samarbeidsprosjekt som er støttet økonomisk av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Pictogram-me.  

Ved Institutt for design kan MA-studenter inkluderes i stabens kunstneriske utviklingarbeid og staben involverer seg i studentenes prosjekter og framgang. Denne form for forskningsbasert læring skaper en kontinuerlig utvikling for alle involverte og er en viktig faktor i vårt undervisningssystem. I sammenheng med dette er våre ansatte synlig til stede på internasjonale arenaer. Gjennom slike møteplasser synliggjør våre ansatte avdelingens virksomhet og formidler prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om design som en viktig samfunnsaktør. 

Instituttet tilbyr  Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som er en ettårig pedagogisk utdanning på fulltid, for kunstnere og designere. I dette studiet står det kunst- og designfaglige perspektivet i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse.

 

Publisert: 05.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 17.01.2017 av Mia Kolbjørnsen