Form_Farge_2013.jpg

Form, farge, rom

Form, farge og rom er et faglig tilbud med fokus på prosess og utøves som laboratoriumvirksomhet.

Senteret er organisert under Avd. for design og tilbyr et tverrfaglig tilbud til alle studenter ved KHiB. Senteret disponerer et romlaboratorium, formlab og fargelab.

Romlabben er i tredje etasje i Strømgaten 1. Form- og fargelabben er i Kong Oscars gate 62, tredje etasje.

Studenter ved KHiB kan melde seg på kurs og delta på prosjekt som arrangeres av senteret, men det er ikke mulig å ta en egen bachelor i form og farge. Fagtilbudet inngår som en del av undervisningen ved de forskjellige studiene ved KHiB.