Designhverdag.jpg

Institutt for design

Vi utdanner designere innen visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Avdelingen tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, og har for tiden fire stipendiater ansatt. Den faglige virksomheten omfatter individuelle og felles forskningsprosjekter og et utstrakt samarbeid med andre fagmiljø.

100percent-Norway-wall-in-the-atrium-in-Marken-37_6_Photo_Kjetil Helland.jpg

Møbel- og romdesign/interiørarkitektur

Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere.

Tord prosess.jpg

Visuell kommunikasjon

Med innlevelse og innsikt utvikler fagområdet Visuell kommunikasjon strategiske, bærekraftige og funksjonelle løsninger for mennesker i en verden i stadig forandring.

Masterutstillingen i design 2016

Masterutstillingen i design 2016

Masterutstillingen i design 2016 åpner lørdag 30. april kl. 17.00 i Gamle Bergen Fengsel, Rådstuplassen 8A. Utstillingen står til 8. mai.

100Norway.jpg

100% Norway - by KHiB i 2014

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er invitert av Norsk Designråd og Den norske ambassaden i London til å designe og kuratere utstillingen "100% Norway" 2014. Prosjektledere er professorene Dave Vikøren og Petter Bergerud ved Avdeling for design.