Referater, presentasjoner og dokumenter

Nedenfor følger lenke til møtereferater og aktuelle dokumenter fra prosessen rundt etablering av nytt fakultet for kunst, musikk og design. Listen blir fortløpende oppdatert.

13.10.16: Seminar for KHiB og GA i Universitetsaulaen. Se presentasjonene som ble holdt her:

Gerd Tinglum, interimsdekan og rektor ved KHiB:
Faglig seminar for GA og KHiB 13.10.16

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør og Anne Lise Fimreite, prorektor ved UiB:
Nytt fakultet for kunst, musikk og design

Frode Thorsen, instituttleder ved GA:
Samlokalisering? Nybygg for Griegakademiet

Johan Sandborg, prorektor KHiB og Hans Knut Sveen, GA:
Interims forskningsutvalg og interims utdanningsutvalg, Høsten 2016

04.10.16: Møte i styringsgruppen. Les sakslisten her.
04.10.16: Møte i styringsgruppen. Les referatet her.

03.10.16: Informasjonsmøte for vitenskapelig ansatte ved Griegakademiet. Se presentasjonen her.

27.09.16: Omstillingsavtale i forbindelse med sammenslåingen av Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Les avtalen her.

21.09.16: Presentasjon holdt i første møte for referansegruppen. Se presentasjonen her.
21.09.16: Referat fra møte for referansegruppen. Les referatet her.

20.09.16: Informasjonsmøte om opprettelse av et nytt fakultet og omstilling av Griegakademiet. Se presentasjonen her.

19.09.16. Informasjonsmøte på KHiB. Virksomhetsoverdragelse av KHiB til UiB. Se presentasjonen her.

16.09.16: Informasjonsmøte om virksomhetsoverdragelse av KHiB til UiB. Se presentasjonen her.

12.09.16. Informasjonsmøter for Avdeling for kunst og Avdeling for design. Se presentasjonen her.

06.09.16: Kommunikasjonsplaner. Se planene her.

06.09.16: Møte i styringsgruppen. Les innkallingen her.
06.09.16: Møte i styringsgruppen. Les referatet her.

Publisert: 09.09.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen