Tinglum_olsen_mollendal1

KHiB blir kunstnerisk fakultet ved UiB fra 2017

Kongen i statsråd 17. juni 2016 har bestemt at Universitetet i Bergen (UiB) og Kunst- og designhøgskolen (KHiB) i Bergen skal slåes sammen fra 1. januar 2017.

Bilde: Rektor ved KHiB, Gerd Tinglum, og rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, på tomten i Møllendal, der Statsbygg er i ferd med å bygge Kunst- og designhøgskolens nye bygg. Universitetsledelsen vil arbeide for nytt bygg for Griegakademiet på nabotomten. Foto: Thor Brødreskift

Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved UiB blir et nytt fakultet for kunst, design og musikk, som skal inkludere alle nåværende fagfelt ved de to institusjonene.

- Vi er veldig glade for dette og ser frem til å komme i gang med fase tre av oppbyggingen av et nytt kunstnerisk fakultet, sier rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Både KHiB og UiB har anbefalt sammenslåingen. Les mer om dette her.

I forbindelse med KHiBs virksomhetsoverdragelse til UiB har Kunnskapsdepartementet bestemt å tildele 5 millioner kroner til arbeidet med sammenslåingen i 2016.

 -UiB og KHiB har god kvalitet på en rekke områder som kan utfylle hverandre etter sammenslåingen, og jeg har høye forventninger til at en sammenslåing gjør fagmiljøene bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer. De 5 millionene skal være et økonomisk bidrag til en god fusjonsprosess, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Publisert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen