Infomøte_salen_31.8.16

Informasjonmøte i Egget

Onsdag 31. august 2016 ble det holdt et informasjonsmøte for alle ansatte ved KHiB og Griegakademiet, fagforeninger og verneombud, om rammene for virksomhetsoverdragelsen av KHiB til UiB og hvordan prosessen vil bli organisert høsten 2016.

- Målet er at dere skal få dyrke deres spesialkompetanse i et større felleskap. Jeg ser frem til et sterkt og godt samarbeid og håper dere vil oppleve at der er store påvirkningsmuligheter hos oss, sa Oddun Samdal, viserektor ved UiB, som ønsket velkommen til informasjonsmøtet, som ble holdt i Egget på Studentsenteret.

Under møtet orienterte Gerd Tinglum, rektor ved KHiB og interimsdekan ved UiB, Cecile Ohm, direktør ved KHiB og Tore Tungodden, assisterende direktør ved UiB om prosessen videre med å laget et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

Se presentasjonen som ble holdt her.

Foto fra spørsmålsrunden etter presentasjonene. F.v. Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, Gerd Tinglum, rektor ved KHiB og interrimsdekan ved UiB, Cecilie Ohm, direktør ved KHiB og Tore Tungodden, assisterende direktør ved UiB.

Infomøte_ledelsen_31.8.16

 

Publisert: 01.09.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen