Idéen om et kunstfakultet er ikke ny

En ekstern evaluering fra 2011 konkluderte med at Griegakademiet har tapt på å ligge under HF-fakultetets økonomistyring ved Universitetet i Bergen og bør organiseres annerledes. Dette blåste liv i en gammel idé om opprettelsen av et kunstfaglig fakultet.

"I fjor hadde GA et tettere samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) enn de tidligere har hatt. Dette er et samarbeid som både GA og KHiB ønsker å videreutvikle fremover. Samtidig har ledelsen ved instituttet pustet forsiktig støv av en idé fra tidlig 90-tall om at de to institusjonene bør slås sammen og organiseres som et kunstfaglig fakultet ved UiB", skrev universitetets nettavis På Høyden i forbindelse med den eksterne evalueringen av Griegakademiet, som var bestilt av Universitetsstyret.

"– Det er en interessant diskusjon, men samtidig er det en løs tråd og vi har ingen klar agenda om at dette må skje. Saken har vært diskutert i flere år, men det er opp til kunsthøgskolen å avgjøre om de er interessert i en slik tilnærming", sa instituttleder ved Griegakademiet Frode Thorsen den gangen til På Høyden.

Les hele saken fra 2011 i På Høyden med lenke evalueringen her.Publisert: 02.09.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen