Ny struktur i høyere utdanning: Fakta og bakgrunn

Alle universiteter og høgskoler er bedt om å gi innspill til regjeringens strukturmelding, der de vurderer sin plass i en sektor med færre institusjoner, beskriver ønsket strategisk posisjon i 2020 og vurderer de hovedgrepene som må gjøres for å realisere strategisk profil.

I januar satte regjeringen i gang arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Det vil si hvilke universiteter og høyskoler vi skal ha. Stortingsmeldingen skal belyse disse hovedspørsmålene. Formålet med strukturmeldingen er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning gjennom sterkere fagmiljøer.

Les stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren i pdf-versjon her.

Les mer på regjeringens sider her.

Oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 26.5.14. Les brevet her.

Oversikt over innspillene fra alle institusjonene.

Publisert: 06.03.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen